Widget- Scorecard

Detta är ett exempel på en Widget som hämtar sin data från publika aktiviteter från Worldfavor-kontot Demo Account. Nya aktiviteter läggs alltså till genom att endast publicera nya aktiviteter i kontot.

Powered by: wf_logo_dark_web

Vad är en widget?

Webbplats-Widgets låter er spegla information från ert Worldfavor konto direkt till ditt eget företags webbplats eller intranät. Detta resulterar i en dynamisk och interaktiv bild av din hållbarhetsarbete och insatser, som lätt kontrolleras från ert Worldfavor konto. Visualisera viktiga KPI:er i ett dynamiskt scorecard, åtgärder i ett aktivitetsflöde, eller er status utifrån etablerade ramverk och riktlinjer.

Vill du veta mer?