Med Worldfavor blir det enkelt att hållbarhetsrapportera

Worldfavors digitala plattform gör det enkelt att ta fram en hållbarhetsrapport som möter efterfrågan från nya lagkravet, kunder och andra intressenter.

Boka en demo

Worldfavors plattform hjälper er genom hela processen för att ta fram hållbarhetsrapporten – från mallar färdiga för innehållet, insamling av data från kollegor, till att slutligen publicera informationen. Allt samlat i ett användarvänligt gränssnitt och till ett fast pris.

Förstå vad som krävs

Se tydligt vad lagen kräver, och vad andra ramverk rekommenderar

Automatisera insamling

Låt Worldfavor sköta insamlingen av den data du behöver från kollegor

Presentera

Presentera i digital redovisning eller exportera

Bjud in för granskning

Bjud in en revisor för att granska rapporten

Varför Worldfavor?

Snabbt och enkelt att komma igång

Mallar för ramverk: Lagkravet, GRI, Global Compact, mfl.

Samarbeta med obegränsat antal kollegor

Användarvänligt gränssnitt

Helt digitalt och fast prenumeration

Vad är Worldfavor?

 

Worldfavor är en digital plattform för framgångsrikt hållbarhetsarbete. Förutom hållbarhetsrapportering hjälper plattformen våra kunder med intern samordning & utvärdering av hållbarhet, visualisering av hållbarhetsinformation, samt uppföljning av hållbarhet och compliance i leverantörsled eller hos portföljbolag. 

Läs mer om all funktionalitet i Worldfavor på vår startsida