Ska ni hållbarhetsredovisa?

Med Worldfavors digitala tjänst är det enkelt och kostnadseffektivt att göra en hållbarhetsredovisning som uppnår eller överträffar lagkravets förväntningar.

Koordinera med obegränsat antal kollegor

Mallar för ramverk som GRI, Global Compact, SDGs

Tydliga instruktioner för säker efterlevnad

Helt digitalt - slipp Excel och spridda dokument

Vill du veta mer?

Stöd för lagkravet

Stöd för rekommenderade riktlinjer samt varje steg i förarbetet

Kollaborativt

Samarbeta med kollegor i förarbete och datainsamling

Kraftfull visualisering

Dynamisk och interaktiv redovisning som väcker engagemang

Åtkomst för revisor

Låt er revisor ta del av informationen för granskning

Samordna rapportering i organisationen

Samordna redovisning och hållbarhetsarbete internt med obegränsat antal kollegor. Arbeta med de mest vedertagna ramverken och standarderna på områden för efterlevnad. Det digitala formatet gör arbetet enkelt, effektivt och samlat.

Stort utbud av etablerade riktlinjer

Automatisk länkning mellan ramverk - återanvänd informationen

Analysera gap och systematisera arbetet

Dynamisk redovisning på er hemsida

Spegla information ni har samlat i Worldfavor direkt till ert företags webbplats eller intranät. En dynamisk och interaktiv redovisning av ert hållbarhetsarbete, enkelt kontrollerad från ert användarkonto. Visualisera viktiga KPI:er, aktiviteter i ett flöde, eller en komplett redovising internationella ramverk.

Scorecard

Aktivitetsflöde

Redovisning utifrån ramverk

Sustainability Room

Med Sustainability Room visualiseras er information via en helt anpassningsbar, digital och interaktiv profil som hostas på worldfavor.com. Ett generiskt och interaktivt forum för besökare att utforska ert hållbarhetsarbete eller compliance. Rummen kan anpassas för olika målgrupper och kan vara helt publika eller ha kontrollerad åtkomst.

Interaktivt forum att hänvisa till

Publikt tillgängligt eller kontrollerad åtkomst

Anpassa för olika målgrupper

Exportera information

Ta ut informationen för att skapa en traditionell redovisning i dokumentformat. Välj bland etablerade ramverk som struktur för att exportera informationen.