Arbeta digitalt med ISO 9001

Samordna arbetet inför certifiering

Med Worldfavor kan du hantera ert arbete med ISO 9001 och andra etablerade standarder helt digitalt. Samordna arbetet mellan kollegor, se vad ni har kvar och dokumentera arbetet systematiskt. Med det digitala förarbetet sparar ni tid både för er själva och revisorn, som kan ta del av dokumentationen när ni är redo.

Vill du veta mer?

Användarvänligt gränssnitt

Hantera all uppdatering och insamling av information från ett intuitivt och lättanvänt användarkonto. Bjud in kollegor för arbeta tillsammans.

Visa upp ert arbete

Kommunicera arbetet med ett eget Compliance Room på Worldfavor, eller med en direkt och dynamisk spegling till er hemsida. Du kan också låta en revisor ta del av er dokumentation inför certifiering.

REQUEST A DEMO

We’d love to tell you more

Let us know who you are and we will contact you shortly