Hållbarhetsredovisa

Digitalt

Ett smartare och kraftfullare sätt att redovisa hållbarhetsinformation

Worldfavor är ett användarvänligt och kostnadseffektivt verktyg som hjälper dig att tillfredsställa ökade krav på hållbarhetsinformation från intressenter och lagstiftning. Med modern teknik skapar du enkelt dynamisk, interaktiv och engagerande hållbarhetskommunikation.

Sustainability Room

Sustainability Room visualiserar er information via en helt anpassningsbar, digital och interaktiv profil som hostas av Worldfavor. Ett generiskt och interaktivt forum för besökare att utforska ert hållbarhetsarbete eller compliance. Rummen kan anpassas för olika målgrupper och kan vara helt publika eller ha kontrollerad åtkomst.

Interaktivt forum att hänvisa till

Publikt tillgängligt eller kontrollerad åtkomst

Anpassa för olika målgrupper

Website Widgets

Webbplats Widgets kan du spegla information från ert Worldfavor-konto direkt till ert företags egen webbplats eller intranät. Precis som Sustainability Room ger det en dynamisk och interaktiv realtidsbild av ert hållbarhetsarbete, som enkelt kontrolleras från ert användarkonto. Visualisera viktiga KPI:er i ett scorecard, era senaste aktiviteter i ett flöde, eller er status i förhållande till ett ramverk.

Scorecard

Aktivitetsflöde

Status utifrån ramverk

Kollaborativt

Samarbeta med kollegor i förarbete och datainsamling. Bjud in revisor för att granska informationen

Engagerande

Dynamisk, visuell och interaktiv redovisning väcker intresse och engagerar målgruppen

Anpassningsbart

Anpassa innehållet till fokusområden, målgrupper och varumärke. Välj mellan flera internationella ramverk

Användarvänligt

Uppdatera informationen direkt från ert intuitiva användarverktyg. Inga tekniska förkunskaper behövs

Vad är Worldfavor?

 

Worldfavor är en digital helhetslösning för de vanligaste uppgifterna inom hållbarhet – samordning & utvärdering, kommunikation, samt uppföljning av hållbarhet i leverantörsledet. Vårt mål är att göra er hållbarhet effektivt och enklare att hantera genom digitalisering av informationen med ledande, modern teknik. Vi är ett svenskt mjukvaruföretag med bas i Stockholm. 

 

Läs mer om övrig funktionalitet på startsidan