3 sätt att göra hållbarhetsrapportering enklare (och slippa drunkna i excelfiler)

3 sätt att göra hållbarhetsrapportering enklare (och slippa drunkna i excelfiler)

Vid den här tiden på året trillar hållbarhetsrapporterna in. Många har precis tagit sig igenom det omfattande, och inte sällan tidskrävande jobbet, att sammanställa företagets hållbarhetsredovisning. Det borde vara en tid där alla iblandade är glada och stolta, men för många har det mest varit en riktigt stressig period. Lyckligtvis finns det saker du kan göra för att göra processen enklare och faktiskt också roligare.

I och med att kraven på hållbarhetsrapportering har ökat har också ramarverken för att stödja standardisering utvecklat och företagens mognad och ambitioner inom området har ökat. Som ett resultat av det har arbetsbelastningen i samband med framtagandet av hållbarhetsrapporten höjts – och det rejält. Hållbarhetsteam spenderar mer tid än någonsin på att jaga information från andra affärsenheter och externa leverantörer, manuellt aggregera data, kontrollera, validera och fylla i luckor. För att inte nämna produktionen av innehåll och intern och extern samordning av resurser under den faktiska publiceringsprocessen.

Lyckligtvis finns det saker du kan göra för att undvika att år efter år hamna i detta överväldigande kaos (eller undvika att hamna i det från början). Här är några saker du kan göra för att få en smidigare rapporteringsupplevelse.

 

#1 – Bygg en personoberoende process

Många yrkesverksamma är oroliga för att rapporteringsprocessen är beroende av en eller några personer i organisationen, och uttrycker känslor som: ”Jag skulle inte ha någon aning om vad jag skulle göra om person-X skulle sluta”. Att bygga en process som gör information och processer mindre beroende av ett fåtal personer samt fördela ansvaret och tillgången kommer att minska stress, administrationsbelastning och risken för konsekvenserna om nyckelpersoner saknas. Det kommer också att resultera i mycket bättre spårbarhet av data.

 

#2 – Gör rapporteringen till med än en rapport 

En stor mängd ansträngningar spenderas på denna årliga publikation, varför inte göra mer av det arbetet och förenkla det samtidigt. Systematiskt granskar och rapporterar företagets hållbarhetsstatistik och framsteg mer än en gång om året och håller den levande hjälper dig på många sätt. Det är mer engagerande för dina intressenter som anställda och kunder att kontinuerligt följa dina framsteg. Det kommer att förenkla ditt eget arbete för att regelbundet dokumentera framsteg, vilket gör lasten mindre tung och mer distribuerad under året istället för att fylla upp en gång per år. Och slutligen hjälper du dig att analysera hur du fortskrider regelbundet och vidtar åtgärder tidigare för att förbättra din påverkan.

 

#3 – Fokusera på det väsentliga 

Kvalitet över kvantitet är sant även när det kommer till hållbarhetsrapportering. Fokusera din rapportering på de aspekter som är mest väsentliga för din organisation, de områden som har betydande inverkan på organisationen och som är viktiga för dina olika intressenter. Omfattande hållbarhetsrapport kräver mer ansträngningar, så se till att du anpassar det till den omfattning du organisatoriskt kan hantera nu och planera istället för meningsfulla tillägg nästa år.

 

Det här är tre faktorer för att börja utveckla en mer hållbar, riskminimerad, förbättrad och smidigare upplevelse av hållbarhetsrapportering i din organisation. Ett upplägg som ger dig möjlighet att fokusera på den verkliga effekten du kan skapa och inte slösa tid eller energi på onödig administration. Att fastna i överväldigande rapportering hjälper inte världen, eller din organisation, det minsta. Inte heller gör det dig eller dina  kollegor fulla av energi för att driva på och skapa reella effekter.

Vill du veta hur Worldfavors digitala plattform kan hjälpa dig att få en systematisk och smidig  hållbarhetsrapportering om skapar verklig skillnad? Boka en kostnadsfri demo eller hör av dig så berättar vi gärna mer!

 

 


”Worldfavors verktyg för avancerad hållbarhetsrapportering säkerställer vår höga nivå av öppenhet och datakvalitet på ett mycket bra sätt”

– Pär Larshans, Chief Sustainability Officer, Ragn-Sells