ESG-plattformen för insiktsdriven hållbarhet

Worldfavors ESG-plattform hjälper investerare, leverantörskedjor och koncerner att hantera data, driva skalbar hållbarhet och nå ambitiösa hållbarhetsmål.

Boka en demoVåra lösningar

norrsken vc logo
oatly logo
systembolaget logo
dustin-logo
oakley capital logo
Nordic capital logo
o'neill logo
GrantThorton Logotype
visma logo black
nudie-jeans-logo
ik-investment-partners-logo-worldfavor-customer
Martin & Servera Logotype
tip-logo
Folksam Logotype
Swedbank Logotype
norvestor logo
För Private Equity investerare

Bevaka och lyft portföljens ESG-prestanda

 • Integrera ESG och förbättra hållbarheten av investeringar
 • Följ SFDR, CSRD och valfria ramverk
 • Generera rapporter med ett klick
 • Gratis verktyg och vägledning för portföljbolagen
För leverantörskedjor

Engagera hela leverantörskedjan

 • Förstå nuvarande ESG-status och identifiera risker
 • Få insikter från högkvalitativ dataanalys
 • Följ lagstiftning och ramverk, som CSDDD och CSRD
 • Beräkna leverantörskedjans CO2 utsläpp

Företag delar ESG-data gratis i Worldfavor

 • Minimal rapporteringsbörda
 • CO2 kalkylator
 • Vägledning och ESG-inlärning

Varför Worldfavors ESG-plattform

Faktiska data från källan

Worldfavors plattform möjliggör insamling av ESG-data direkt från företag i er värdekedja. Få tillgång till primär ESG-data av hög kvalitet, som gör att ni kan vidta effektiva åtgärder och driva hållbarhet på lång sikt.

Konkurrenskraftig hållbarhetsexpertis

Våra hållbarhetsexperter håller pulsen på ESG-landskapet och följer marknadstrender. Plattformen uppdateras i takt med att lagstiftningen utvecklas, så du behöver inga hållbarhetskonsulter för att hållas med i svängarna.

Möjliggör proaktivitet för andra

Ge företagen i er värdekedja verktygen till att jobba proaktivt, från vår CO2 kalkylator till ESG-vägledning i en användarvänlig plattform som förenklar rapporteringsprocessen. Att dela ESG-data med andra i plattformen är såklart gratis – en win-win för alla!

Mät kritiska ESG-datapunkter

Få tillgång till all ESG-data ni behöver från företag i er värdekedja. Worldfavors ESG-plattform ger er möjlighet att mäta viktiga aspekter inom miljö, sociala områden och bolagsstyrning genom lättillgängliga standarder. Utforska vårt omfattande bibliotek eller skräddarsy en lösning för ert företags unika behov.

Miljö

 

Klimatanpassning

Värdekedjans utsläpp

EMS/ISO14001

Biologisk mångfald

Avskogning

Miljöförvaltning

Vattenförvaltning

Förnybar energi

SBTi

TCFD

Sociala aspekter

 

Due Diligence av mänskliga

rättigheter

Arbetsrätt

Tvångsarbete

Mångfald

Inkludering

OHS

Barnarbete

FN:s Global Compact

 

Bolagsstyrning

 

Uppförandekod

Visselblåsning

Mutor och korruption

Ersättningar

Dataintegritet

Informationssäkerhet

 

 

 

 

Databehov som Worldfavor stödjer

sfdr
SFDR

Hantera er SFDR-rapportering med Worldfavor. Spåra PAI-indikatorer, good governance och anpassning till EU:s Taxonomi, och dela er PAI-rapport med ett klick i plattformen.

human rights
HRDD

Samla due diligence-data om mänskliga rättigheter från er leverantörskedja och få praktiska insikter för att följa HRDD-lagstiftningen, som Åpenhetsloven, LkSG och OECD:s riktlinjer.

CSRD

Uppvisa transparens och rapportera i linje med Corporate Sustainability Reporting-direktivet (CSRD) genom att mäta ESG-data inom viktiga hållbarhetsaspekter, dubbel väsentlighet och mer.

ghg protocol emissions
Scope 1, 2, 3 utsläpp

Mät och minska ert företags klimatpåverkan med scope 1, 2 och 3 utsläppsdata och arbeta mot nettonoll. Företag som rapporterar till er får en gratis CO2 kalkylator som vägleder dem att rapportera sina utsläpp.

SBTi

Beräkna utsläpp och jobba mot att minska ert klimatavtryck. Följ Science Based Targets-initiativet och se till att ni har ett konsekvent sätt att minimera er klimatpåverkan med hjälp av Worldfavors plattform.

ESRS

Rapportera enkelt era ESG-data i enlighet med de kommande European Sustainability Reporting-standarderna (ESRS). Använd Worldfavors smarta platform för att ligga steget före när nya lagkrav stiger i kraft.

Gå med i ett globalt nätverk av över 30 000 företag

Nudie Jeans använder Worldfavors plattform för att bygga en transparent leverantörskedja och utveckla hållbarheten inom den egna organisationen.

Läs mer

StartGreen Capital har förbättrat sin ESG-datakvalitet, vilket möjliggör att företaget noggrannare kan beräkna sina portföljbolags CO2 utsläpp och reduktioner.

Läs mer

O'Neill genomför ESG-risk- och prestationsanalyser med Worldfavor, och har utökat sin due diligence för mänskliga rättigheter, vilket höjer företagets sociala ansvar.

Läs mer

Visma använder Worldfavor för att spåra sina utsläpp och för att förstå den egna organisationens och dotterbolagens övergripande klimatpåverkan globalt.

Läs mer

Kom igång med Worldfavor idag

 • Utöka ert ESG-arbete med tiden
 • Starkt analysverktyg
 • Gratis för företag att dela data