ALMEDALEN 2018

How to Become a 21st Century Company

 

Näringslivet som accelerator för Agenda 2030

och hållbart perspektiv på investeringar.

  

vi är på plats i Almedalen för att diskutera det, och mycket mer.

 

4 juli kl 13.00: Driver svenska investerare ett hållbart perspektiv?
5 juli kl 14.30: Näringslivet som accelerator för Agenda 2030

Varmt välkommen – hållbarhetsinsikter, diskussion och möjligheter framåt

Under Almedalsveckan 2018 finns vi på plats för att prata hållbarhet med dig! Vi bjuder in till seminarier och diskuterar näringslivets roll för att accelerera agenda 2030 samt om svenska investerare är med och driver ett hållbart perspektiv.

 

Vill du fortsätta diskussionen eller veta mer om hur vi kan hjälpa dig att förenkla hållbarhetsarbetet och skapa bättre förutsättningar för att lyckas genom digitalisering är du varmt välkommen att boka in ett möte med oss. Vi är på plats under veckan, allt du behöver göra är att fylla i formuläret i slutet av sidan.

 

Har du frågor gällande Almedalen, är intresserad av att boka in oss till din panel eller vill komma i kontakt med oss går det bra att skicka ett mail till siri@worldfavor.com

Näringslivet som accelerator för Agenda 2030 – från ambition till långsiktiga bidrag och mätbar effekt

 

Det är nu tre år sedan FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 togs fram av världens beslutsfattare och en av de viktigaste krafterna för att påverka dem är näringslivet. Enligt en global studie av KPMG är svenska företag de som i sina hållbarhetsredovisningar refererar till målen allra mest, nästa utmaning är att faktiskt visa på konkret och meningsfull effekt. För att visa verklig påverkan på hållbarhetsmålen behöver företag börja mäta, verifiera och kvantifiera sitt bidrag.

 

Worldfavor och Eliasson Group välkomnar dig till ett seminarium med representanter från svenskt näringsliv, UNDP och FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson, om näringslivets möjlighet (och skyldighet?) att accelerera farten mot målen och visa på mätbar effekt.

Läs mer & se deltagare

Under seminariet kommer vi tillsammans med panelen bland annat diskutera:

 

  • Vilka möjligheter finns för företag att mäta sin effekt och redovisa kvantifierade bidrag till de globala hållbarhetsmålen?
  • Vad kan mätbarhet innebära för styrningen i företag, och för chanserna att nå målen?
  • Hur kan data fungera som möjliggörare för att mäta och visualisera faktiska bidrag?

 

Deltagare

 

  • Jan Eliasson, fd. vice generalsekreterare för FN
  • Albert Askeljung, Project Officer, UNDP
  • AnnaLena Norrman, Direktör hållbar utveckling och kvalitet, Martin&Servera
  • Jonas Carlehed, Hållbarhetschef, IKEA

 

Eventet har passerat, vill du har senaste nytt och inbjudan till våra kommande event kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 

Framtidens företagsvärdering – driver svenska investerare ett hållbart perspektiv?

 

Svenska företag upplever en ökad förväntan på hållbart företagande från kunder och medarbetare, däremot anser de att investerare visar ett mindre intresse. Påverkar hållbarhetsfaktorer svenska investerares värdering av bolag och är informationen tillräckligt jämförbar och pålitlig för välgrundade beslut?

 

Tillsammans med PwC och en panel med deltagare från Norrsken Foundation, Nordic Capital och IK Investment Partners välkomnar vi dig till ett seminarium där vi bland annat kommer diskutera hur investerare ser på värdering av icke-finansiella risker och möjligheter samt vad som krävs för att investerare i större utsträckning ska driva en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030.

Läs mer & se deltagare

Traditionellt har förvaltaransvaret inneburit att maximera kortsiktigt ägarvärde, utan att ta hänsyn till externa faktorer såsom påverkan på miljö och samhälle. Både forskning och förändringar i marknaden visar att det inte längre gäller. Enligt Larry Fink, vd BlackRock, räcker det inte längre att ett bolag är lönsamt, det måste även bidra till samhällets utveckling för att fortsättningsvis vara aktuella för deras investeringar.

 

I ny rapport om kapitalförvaltarnas ansvar i det 21:a århundradet lyfter även Al Gore tillsammans med ledare från hela världen investerarnas ansvar i frågan. En undersökning gjord av PwC visar att svenska företag upplever ökad förväntan från kunder och medarbetare gällande hållbart företagande, men de ser inte att intresset från investerare är lika stort. Hur ser investerare på värdering av icke-finansiella risker och möjligheter? Vad krävs för att investerare i större utsträckning ska driva en hållbar utveckling i linje med FN:s 17 globala mål, Agenda 2030?

 

Varmt välkommen på ett seminarium tillsammans med Worldfavor och PwC!

 

Medverkande: 

  • Tove Larsson, Investment Manager, Norrsken Foundation
  • Alireza Etemad, Partner, IK Investment Partners
  • Klas Tikkanen, CFO, Nordic Capital

 

Eventet har passerat, vill du har senaste nytt och inbjudan till våra kommande event kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 

Tack för i år!

How to Become a 21st Century Company

 

How to become a 21st Century Company är temat som etablerar insikter, inspiration och konkreta metoder om hur ditt företag fortsätter vara relevant och framgångsrikt i en ny värld, där nya beteenden och förväntningar ställer nya krav på företag för att bedriva lönsamma affärer.