Author: worldfavor

Efter ökad efterfrågan från detaljhandeln, livsmedels- och modeindustrin introducerar Worldfavor en utökning av vår värdekedjemodul för att ytterligare stödja automatiserad hållbarhets och compliancebedömning av globala omfattande leverantörskedjor. "Det senaste året har vi sett en ökad efterfrågan på insyn i komplexa och omfattande leverantörskedjor på global nivå....

Press Release, 2017-05-30 Martin & Servera, ledande leverantör till restaurangbranschen, tar ytterligare ett betydande steg i sina hållbarhetsinsatser genom att optimera hållbarhetsbedömningen av sina leverantörer med hjälp av Worldfavor, Sustainability Platform. Martin&Severa har alltid arbetat dedikerat för hållbart affärsbeteende, vilket säkerställer företagsansvar både socialt och miljömässigt på...