IDENTIFIERA OCH MINSKA RISKER i värdekedjan

Smidig CSDDD-rapportering

EU:s nya direktiv, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) fokuserar på att förbättra mänskliga rättigheter och miljöaspekter i globala värdekedjor. Worldfavor ger ert företag verktygen till att förbereda och implementera en långsiktig lösning för riskhantering och CSDDD-rapportering.

Kom igång med CSDDD i Worldfavor

CSDDD rapportering
En långsiktig lösning för CSDDD

Nå målen och rapportera

Worldfavor hjälper ert företag att etablera en process för att identifiera och agera på miljö- och människorättsrisker för att minska negativ påverkan. Vår plattform förenklar insamlingen av miljö- och socialdata från leverantörskedjan och gör att långsiktiga hållbarhetsmål konsekvent kan följas och nås – år efter år.

 

Hur Worldfavor hjälper er lyckas med CSDDD-rapporteringen.

identifiera negativ påverkan

Följ CSDDDs riktlinjer och etablera en process för att identifiera potentiell och faktisk negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljön i er leverantörskedja.

Förebygg och förbättra

Få datainsikter och vidta åtgärder för att mildra och förebygga negativa effekter i er värdekedja. Följ era framsteg och förbättra ert företags hållbarhet på lång sikt – utöver kraven från CSDDD.

Engagera intressenter

Ge era leverantörer verktygen till att dela viktig ESG-information med er, såsom scope 3-utsläpp, sociala processer, vatten- och avfallshantering och uppförandekod. De företag du efterfrågar data av använder Worldfavor gratis.

Lär dig mer om CSDDD-rapportering.

Kom igång med CSDDD.

Prata med en säljare för att komma igång med er CSDDD-rapportering och efterlevnad idag.