Möt CSRDs krav på leverantörskedjan

Bekymmerslös CSRD-rapportering

EUs direktiv för hållbarhetsrapportering (CSRD) kräver att företag rapporterar sina sociala och miljömässiga effekterna av sin verksamhet och leverantörskedjan. Worldfavor stödjer insamling av data från leverantörskedjan och hjälper med riskbedömning och analys, som krävs för CSRD-rapporteringen.

Starta er CSRD-rapportering i Worldfavor

Väsentlighetsanalys och dubbel materialitet

Identifiera värdekedjans påverkan

Worldfavor ger er verktygen för att identifiera leverantörskedjans påverkan och ger insikterna till att kunna genomföra en välgrundad dubbel väsentlighetsanalys. Få tillgång till nyckeldata i linje med ESRS-standarderna för att förstå risker och möjligheter och vidta smarta åtgärder för att förbättra er hållbarhet och utmärka er i CSRD-rapportering!

Hur Worldfavor hjälper företag lyckas med CSRD-rapportering.

Uppfyll kraven smidigt

Leverantörsuppföljning är enkelt med Worldfavors best-practice metod. Spara tid och uppnå efterlevnad med ett smidig, standardiserad datainsamling och -hantering, intuitiv analys och enkel rapportering.

Utvärdera dubbel materialitet

Identifiera och förstå leveranskedjans påverkan, risker och möjligheter som behövs för er dubbla väsentlighetsbedömning. Definiera era hållbarhetsmål och övervaka framstegen idag och på lång sikt.

Tillgå högkvalitativ data

Worldfavors intuitiva plattform guidar era leverantörer inom hållbarhet och utrustar dem med verktygen som hjälper dem att dela viktig ESG data med ert företag – gratis.

 

Lär dig mer om CSRD -rapportering

FAQ

Hitta svaren på de vanligaste frågorna om CSRD och ESRS-standarderna och hur du kommer igång med rapportering.

Hur jobbar jag med CSRD i Worldfavor?
Vi är i ett tidigt stadie i vår CSRD-process. Var ska vi börja?
Jag är osäker på om våra leverantörer är mogna att dela rätt data med mig. Hur går jag tillväga?

Börja er CSRD-resa.

Få en skräddarsydd rundtur i Worldfavors ESG-plattform och kom igång med CSRD-rapporteringen idag.