Worldfavor TRANSPARENCY 

ESG-information från företag du bryr dig om

Oavsett om du vill ha ESG-information från dina portföljbolag, kunder eller leverantörer – ger Worldfavor dig tillgång till standardiserad och jämförbar ESG-information från företag globalt, även mindre företag. Använd informationen för att inspirera utveckling och gynna en mer transparent och hållbar framtid.

Boka en demo    

få tillgång till ESG data
SÅ HÄR FUNGERAR DET

Få tillgång till ESG-informationen du behöver

Source ESG information
Hantera all ESG-infomration i en plattform

Få tillgång till svåråtkommlig ESG-information

Worldfavor gör det möjligt för dig att enkelt hantera och samla in den ESG-information du behöver om era portföljbolag, kunder och leverantörer i en plattform. Upptäck risker och möjligheter och maximera påverkan. Helt digitalt och automatiserat – vi ger dig det enklaste sättet att få insikt och tillgång till informationen du behöver. Information som ingen annan traditionell leverantör kan erbjuda.

Boka en demo

Worldfavors hållbarhetsramverk

I linje med ledande ESG-ramverk

Vårt smarta och dynamiska ramverk för hållbarhetsinformation täcker en omfattande uppsättning ESG-datapunkter baserade på ledande standards, ramverk och praxis bland organisationer i framkant. Ramverket samlar information baserat på de vanligaste ramverken och förordningarna, såsom GRI, SFDR, FN:s Global Compact, TCFD och många fler. Det är inte ytterligare ett ramverk, det är ett ramverk som täcker dem alla.

Läs mer om Worldfavors hållbarhetsramverk

Få insikt 

Meningsfulla jämförelser och insikter

Granska, jämför, filtrera och få insikter för att kunna göra välinformerade beslut med hjälp av standardiserad och jämförbar ESG-information om era portföljbolag, kunder eller leverantörer. Gör meningsfulla jämförelser med liknande företag - Worldfavor kommer inom en snar framtid att erbjuda relevanta segment av benchmarkdata på säkert aggregerad och anonymiserad information.

Boka en demo

 

WORLDFAOVR TRANSPARENCY  

Nå alla intressenter med er ESG-information

Trött på att svara på växande antal ESG-informationsförfrågningar från investerare, kunder och andra viktiga intressenter? Skapa enkelt er egen Transparency profile och dela er ESG information med alla era intressenter från en plattform. Att dela ESG-information i Worldfavor är enkelt, intuitivt och kostnadsfritt.

Kom igång!

worldfavor transparency-lösningen

Ingen hållbarhet utan transparens 

Våra Sustainable Finance, Sustainable Investments, and Sustainable Sourcing lösningar ger er möjlighet att enkelt samla, hantera och få insikt ifrån standardiserad och jämförbar ESG-information från företag ni bryr dig om. Spåra och följ upp ESG-risker och möjligheter på ett digitaliserat och automatiserat sätt.

Kom igång och bjud in era leverantörer, portföljbolag eller kunder att kostnadsfritt dela sina ESG-information för att möjliggöra en mer transparent och hållbar framtid.

BOKA EN DEMO   

Stöds av ledande aktörer 

Gå med du också.

We are convinced that sustainability doesn't work without transparency, and that’s why we are proud to introduce Worldfavor Transparency solution to the world. We are committed to making sustainable business mainstream and to empower organizations globally to access and share standardized ESG data, benchmark their work and gain the insights they need to make fully informed decisions.” 

ANDREAS LILJENDAHL, CEO & CO-FOUNDER, WORLDFAVOR

“Oatly kommunicerar öppet och strävar efter att vara ett transparent företag eftersom vi vill att konsumenterna ska göra medvetna val och ha förtroende för oss och våra produkter. Vi lägger också vikt vid transparens inom livsmedelsindustrin. Worldfavor Transparency kommer att göra vår hållbarhetsdata ännu mer lättillgänglig. Transparens är en drivkraft för hållbarhet!” 

Annika Hansson, Sustainability Reporting Senior Manager, Oatly

“Alla företag, oavsett storlek och bransch, står inför ett ökat krav på ESG-transparens från kunder, finansiella leverantörer och tillsynsmyndigheter. Det ligger i vårt gemensamma intresse att påskynda omvandlingen mot ett mer hållbart samhälle” 

Roger Josefsson, Head of Sustainability, Danske Bank Sverige

“Transparency-initiativet tar oss ett steg närmre ett viktigt slutmål – jämförbar och lättillgänglig ESG-data. Hos Tryg Försäkring växer antalet leverantörer, partners och även kunder som vi utvärderar i termer av ESG-data – och vi ser en liknande trend i vår bransch. Genom att gå med i Transparency-initiativet har företag möjlighet att frivilligt dela grundläggande ESG-data en gång och göra den tillgänglig för alla organisationer. På så sätt kan de undvika tidskrävande och återkommande informationsförfrågningar om ESG-data från olika B2B-relationer.” 

Katrin Madita Eickers, Program Manager – Sustainable Procurement, Tryg

“Vi är stolta över att stötta Worldfavors Transparency-initiativ för att uppmuntra och stärka ett hållbart näringsliv, inom olika branscher och företag av alla storlekar.” 

Linda Mannerby, Sustainability Director, Grant Thornton

Få enkel tillgång till jämförbar ESG-information