Hållbarhet är vår största prioritet

Worldfavor hjälper över 25,000 organisationer världen över att dela och ta del av hållbarhetsinformation för att bättre förstå deras inverkan, driva på åtgärder och förbli motståndskraftiga.

Hållbarhet

Varför vi gör vad vi gör

Som ett hållbarhetsföretag är det vår plikt att ta ansvar, för oss på Worldfavor är det vårt uppdrag att göra det i en större skala. Våra produkter hjälper för närvarande över 25,000 organisationer att arbeta proaktivt med sin egen hållbarhetsdata, samtidigt som kunderna uppmuntrar intressenter att göra detsamma.

Läs om hur vi arbetar med hållbarhet

miljö

Kunskap är makt

Anledningen till att vi finns är för att hjälpa andra med sitt hållbarhetsarbete men vi är även medvetna om det faktum att det jobb vi gör inte skulle kunna existera utan att skapa ett klimatavtryck. Vi anser att kunskap är makt och det är anledningen till varför vi arbetar proaktivt med hållbarhetsfrågor där vår miljöpåverkan och våra ansträngningar lyfts inom företaget.

Vi må vara ett mindre bolag men genom att utbilda oss så kan vi ställa smartare krav på våra intressenter. Att kräva bättre miljöförhållanden är inte endast våra rättighet utan öven vårt ansvar!

minimera vår egen påverkan

Våra leverantörer

För oss är det en prioritet att välja de mest hållbara leverantörerna i ett försök att minska vårt klimatavtryck så mycket som det är möjligt. Vi prioriterar att arbeta med leverantörer som främjar hållbarhetsarbete och väljer alltid det mest hållbara alternativet.

data and IT equipment
IT utrustning

Vi vill stödja en cirkulär ekonomi och väljer alltid begagnad utrustning så som mobiltelefoner. Vi återvinner all hårdvara när den har nått slutet av sin nuvarande livslängd.

Data och molntjänster

Som ett mjukvaruföretag är hantering och lagring av data vår största källa till utsläpp, det är därför viktigt för oss att veta att våra leverantörer använder förnybar el och är energieffektiva. Vår data- och molntjänstleverantör är Azure, som har ett starkt engagemang för hållbarhet. Läs mer

People in group
En inkluderande arbetsplats

Socialt

Worldfavor strävar efter att tillhandahålla en inkluderande arbetsplats till alla sina anställda. Vi främjar och upprätthåller en inkluderande och mångsidig arbetsplats, där ingen individ diskrimineras eller pekas ut för sitt kön, etnicitet, sexualitet, ålder, tro eller bakgrund och där alla anställda känner sig trygga.

bolagsstyrning

Jämställdhet

Våra anställda är allt för oss! Ett jämställt företag är nyckeln till ett väloljat företag - om du frågar oss. Därför är vi extra uppmärksamma på detta och försöker hålla en balanserad andel av både män och kvinnor i team Worldfavor.

Worldfavors könsfördelning just nu:

  • Styrelse: Kvinnor 50% / Män 50%

  • Ledning: Kvinnor 67% / Män 33%

  • Anställda: Kvinnor 60% /Män 40%

Worldfavor Impact House
Worldfavor Impact House

En plats för passionerade människor och innovativa idéer

Worldfavor Impact House är det nya navet för hållbart företagande i Stockholm. Här fostras innovation, engagemang och banbrytande idéer – för Worldfavor och andra företag som delar vår passion. Byggnaden är belägen i centrala Stockholm, ägs av Bergsundet och har omsorgsfullt renoverats för att spegla Worldfavors vision att göra hållbart företagande mainstream. Här ser vi fram emot att samla ett community av drivna och hållbarhetsorienterade aktörer under ett och samma tak, för att tillsammans leda framtidens näringsliv.

Etik

Anti-korruption och mutor

Worldfavor är dedikerade till att bedriva affärer på ett etiskt och ärligt sätt och har åtagit sig att implementera och genomdriva system som säkerställer att mutor förhindras. Worldfavor har nolltolerans mot mutor och korrupta aktiviteter. Vi är engagerade i att agera professionellt, rättvist och med integritet i alla affärsförbindelser och relationer, oavsett var i världen vi är verksamma.

ethical business
finans

Etisk finans

Vårt uppdrag att göra hållbarhet mainstream skulle inte vara möjligt utan snabb tillväxt. Som en uppskalning i vår tillväxtfas är vi beroende av finansiering och vi är oerhört glada över att ha investerare som stödjer vårt uppdrag att vara den de facto-plattformen för hållbarhetsinformation.

Uppbackade av fantastiska investerare
seb-logo
norrsken
Spintop Ventures
Brightly Ventures

Bättre för ert företag. Bättre för vår värld.

Vi finns för att accelerera transparens och möjligheten att fatta hållbara beslut – för företag så väl som individer. För att med gemensamma krafter skapa en framtid där människor, planeten och ekonomin blomstrar tillsammans.

frida

"Att ha en jämställd ledning och styrelse är givet när man är ett ungt teknikföretag vars uppdrag är att göra hållbarhet mainstream."

Frida emilsson, grundare & Coo, Worldfavor

Upptäck vår plattform

Sustainable Investments
Sustainable Sourcing
Supply Chain Visibility
Sustainability Management

Väx era investeringar hållbart

Följ upp och främja er portföljs hållbarhetsutveckling med Sustainable Investments. Möjliggör för varje portföljbolag att ligga i framkant. Identifiera möjligheter och mitigera risk. Hållbarhet är ert bästa ROI. 

Läs mer

Lär känna ert leverantörsled

Bygg ett motståndskraftig och hållbart leverantörsled med Sustainable Sourcing. Samla in och analysera leverantörsdata automatiskt och få insikt i er påverkan och risk. Hållbara leverantörsrelationer utvecklas här.

Läs mer

Full insyn i globala leverantörskedjor

Använd Supply Chain Visibility och nå hela vägen fram. Få full insyn i varje del av leverantörskedjan med gemensamt insamlad data. Spåra er påverkan, utvärdera risker och mitigera dem effektivt. 

Läs mer

Nå era hållbarhetsmål utan krångel

Nå era hållbarhetsmål utan krångel med Sustainability Management. Smidigt samarbete internt och med dotterbolag. Automatiserad datainsamling och insikter tillåter er att fatta informerade beslut. 

Läs mer

Så kan Worldfavor hjälpa ert företag

Få en skräddarsydd rundtur i våra lösningar med en medlem från vårt team.

Boka en demo