Så tycker våra kunder

Läs mer om hur kunder som Oatly och Grant Thornton använder Worldfavors plattform för att nå sina hållbarhetsmål.

 

 

"Oavsett var du börjar eller vilken industri du arbetar i, finns det alltid utrymme för förändring och utveckling."

Annika Hansson, Hållbarhetsansvarig

Utmaning 

Oatly växte snabbt, men stora delar av det globala hållbarhetsarbetet hanterades fortfarande manuellt. För att fortsätta växa i linje med den ursprungliga affärsmodellen behövde hållbarhetsarbetet kunna skalas upp i samma takt som företagets tillväxt. 

lösning

Implementering av Worldfavors lösning, som digitaliserar datainsamling, förenklar kvalitetskontroll och gör det möjligt att samla all data på en plats.

Resultat

En automatiserad process för datainsamling och analyser från alla kontor, produktionssajter och partners på ett ställe ger Oatly tillgång till mer data, ökad transparens och affärskritiska insikter som präglar beslutstagandet.

GrantThorton Logotype

“Precis som för de flesta företag är hållbarhetsarbetet en resa. Vi har tagit stora steg framåt."

Linda Mannerby, Hållbarhetsansvarig

UTMANING

Grant Thornton behövde hitta ett sätt att samla in, hantera och följa upp stora mängder data från en mängd olika källor - en viktig pusselbit i hela hållbarhetsabetet.

LÖSNING

Att hitta ett digitalt verktyg för att samla in, sortera och analysera data automatsikt på en detaljerad nivå.

resultAT

Att hantera hållbarhet och uppföljningar har förenklats avsevärt för Grant Thornton sedan implementeringen av Worldfavors Sustainability Management-lösning. Plattformen har också gjort det smidigare för anställda och partners att aktivt bidra och arbeta med hållbarhetsdata.

Martin & Servera Logotype

“Vi arbetade manuellt med leverantörsuppföljningen – ett tidskrävande och personberoende arbete med data som var svår att verifiera och följa upp. Worldfavor ändrade allt det."

Hållbarhetsansvarig, Martin & Servera

UTMANING

Martin & Servera behövde ett sätt att säkerställa hållbarheten hos sina leverantörer och få kontroll och bättre insikt i hela leverantörsledet.

LÖSNING

Worldfavors Sustainable Sourcing-lösning förenklar leverantörsuppföljningen och gör det möjligt att samla in, se och analysera all hållbarhetsinformation på samma plats.

rESULTAT

Smidig och automatisk datainsamling och en intuitiv dashboard som ger insikt och tillåter analys enkelt. Martin & Servera drar nytta av ett starkare förhållande med sina leverantörer, tack vare enkel leverantörsuppföljning genom Worldfavor.