Så här säger våra kunder

Läs mer om hur kunder som Oatly och Grant Thornton använder Worldfavors plattform för att nå sina hållbarhetsmål.

Oatly Logotype

"Oavsett var du börjar eller vilken industri ni arbetar i finns det alltid utrymme för förändring och utveckling."

Annika Hansson, Hållbarhetsansvarig

Utmaning 

Oatly växte snabbt, men stora delar av det globala hållbarhetsarbete hanterades fortfarande manuellt. För att fortsätt växa i linje med sin ursprungliga affärsmodell behövde hållbarhetsarbetet kunna skalas i samma takt som företagets tilläxt. 

lösning

Implementering av Worldfavors lösning som digitaliserar datainsamling, förenklar kvalitetskontroll och gör det möjligt att samla all data på en plats.

Resultat

Automatisering av datainsamling och analyser från alla kontor, produktionssajter och partners på ett ställe ger Oatly tillgång till mer data, ökad transparens och kritisk insikt som informerar affärsbeslut.

GrantThorton Logotype

“Precis som för de flesta företag är hållbarhetsarbetet en resa. Vi har tagit stora steg framåt."

Linda Mannerby, Hållbarhetsansvarig

UTMANING

Grant Thornton behövde hitta ett sätt att samla in, hantera och följa upp stora mängder data från mängd olika källor - en viktig pusselbit i det totala hållbarhetsabetet.

LÖSNING

Hitta ett digitalt verktyg för att samla in, sortera och analysera data automatsikt på en detaljerad nivå.

resultAT

Att hantera hållbarhet och uppföljningar är mycket enklare för Grant Thornton sedan implementeringen av Worldfavors Sustainability Management-lösning. Det har också gjort det mycket enklare för anställda och partners att aktivt bidra och arbeta med hållbarhetsdatan.

Martin & Servera Logotype

“Vi arbetare manuellt med leverantörsuppföljningen – ett tidskrävande, presonberoende arbete med data som var svår att verifiera och följa upp. Worldfavor ändrade allt det."

Hållbarhetsansvarig, Martin & Servera

UTMANING

Martin & Servera behövde ett sätt att säkerställa hållbarheten hos sina leverantörer och få kontroll och insikt om hela leverantörsledet.

LÖSNING

Worldfavors Sustainable Sourcing-lösning förenklar leverantörsuppföljningen och gör det möjligt att samla in, se och analysera all hållbarhetsinformation på samma plats.

rESULTAT

Smidig och automatisk datainsamling och en intuitiv daschboard som ger insikt och analys. Martin & Servera drar nytta av ett starkare förhållande med sina leverantörer, tack vare enkel leverantörsuppföljning genom Worldfavor.