Grant Thornton

Grant Thornton - Hållbarhet i hela affären

Med Linda Mannerby, Head of Sustainability

grant-thornton-white-logo
Industri

Tjänster inom ekonomiservice, revision, skatt och rådgivning (bland annat inom hållbarhet)

Företag

Grant Thornton Sverige är med sina 1200 medarbetare och 24 kontor en del av det globala nätverket Grant Thornton International Ldt. Bara i Sverige stöttar de årligen omkring 27 000 företag i ekonomiska frågor

Land

Sverige

Besök kunden

www.grantthornton.se

1.5

Miljarder SEK, i omsättning

1200

Anställda i Sverige

135

Länder
Om Grant Thornton

Vilka är Grant Thornton?

Grant Thornton Sverige är med sina 1200 medarbetare och 24 kontor en del av det globala nätverket Grant Thornton International Ldt som idag finns i 135 länder globalt. Bara i Sverige stöttar de årligen omkring 27 000 företag i ekonomiska frågor, med en vision om att skapa ett välmående näringsliv och där en hållbar utveckling spelar en självklar roll.

Det är också i de 27 000 företagen som de ser att störst påverkan finns men också kan uppnås. Att ge råd som hjälper kunderna att verka i en mer hållbar riktning är därför också en central del i arbetet framåt.

 

Hållbarhetsarbete

Grant Thornton's hållbarhetsarbete

Precis som för många andra företag är Grant Thorntons hållbarhetsarbetet en pågående resa. Att arbetet har varit prioriterat på ledningsnivå har såklart bidragit starkt till den, inom en förhållandevis kort tid, snabba utvecklingen. I våras integrerade de hållbarhetsarbetet i den övergripande affärsplanen för att på så sätt göra hållbarhet till en del av kärnan i verksamheten – och därigenom en del av hela verksamheten. Det är ett arbete som utvecklas löpnade, både internt men också externt i relationen med kunderna.

 

Utmaning

Rubrik

Som för många andra företag skedde insamlingen av hållbarhetsinformation från olika interna enheter tidigare manuellt genom Excel-filer. Detta var ett tidskrävande moment där även det kontinuerliga arbetet och uppföljningen blev utmanande att genomföra. Att kunna samla data och även sortera och analysera den ner på detaljnivå var en viktig faktor när olika system utvärderades och valet slutligen föll på Worldfavors plattform.

“Som för många företag är hållbarhetsarbetet en resa men vi har tagit stora steg. Vi jobbar med strategi och mål kopplat till vår affärsplan men också Agenda 2030. I våras integrerade vi det även i affärsplanen – för oss ska hållbarhet vara en del av kärnan i det vi gör”

Linda Mannerby, Head of Sustainability
Grant Thornton
Lösning

Samlad data och integrerad strategi

Den första hållbarhetsredovisningen gjordes våren 2018 och utformades med inspiration av ramverket Integrated Reporting. Redovisningen visar deras strategi, styrning, resultat samt framtida möjligheter att skapa värde över tid. Ett givet val att arbete med sin redovisning på då det för Grant Thornton bygger på en tro om att det också kommer vara framtidens sätt att redovisa, är något som ger affärsmöjligheter men också kan fungera för att inspirera andra.

“Vi har en mängd olika informationskällor som ska samlas under samma hatt och samtidigt kunna beskrivas på en oerhörd detaljnivå. Att vi i Worldfavor kan göra just det är verkligen bra och värdefullt för oss."

LINDA MANNERBY, HEAD OF SUSTAINABILITY
Resultat

Enklare för alla

Sedan arbete med Worldfavor Sustainability Management har utökats ytterligare så har inte bara hantering och uppföljning blivit enklare – det har även underlättat för att fler personer ska kunna bidra och arbeta med hållbarhetsdatan. Att få hjälp med det grundläggande, att kunna samla datan på en plats, har varit avgörande även för arbetet framåt där de också ser en fördel i möjligheten att genom Worldfavors andra lösningar kunna integrera fler delar.

"Det är en stor fördel att ha data samlat på ett och samma ställe. Speciellt på sikt när vi samlat på oss data från flera perioder – då kommer det bli enklare att granska, följa upp och dela med oss av informationen." - Linda Mannerby, Head of Sustainability

Lösningar som använts i detta case

Sustainability Management

Worldfavor's Sustainability Management lösning gör det möjligt för organisationer att förstå och hantera växande förväntningar på hållbara affärsmetoder.

Share:

Dela i sociala medier

Andra kundcase som kan intressera dig