Martin & Servera

Martin & Servera - Hållbart leverantörsled

Med Nadja Pilpilidou, Sustainability & Quality Assurance Manager

Industri

Grossist inom restaurang och storkök

Företag

Martin & Servera är den ledande restaurang- och storköksspecialisten som dagligen levererar livsmedel, drycker och utrustning till förskolor, caféer, restauranger och stora hotellkedjor. 

Land

Sverige

Besök kunden

www.martinservera.se

70

Miljarder SEK, i omsättning

20000

Anställda

1000

Leverantörer
Om Martin & Servera

Vilka är Martin & Servera?

Med huvudkontor i Årsta och strategiskt placerade lager i Enköping, Umeå, Halmstad och Norrköping har Martin & Servera tagit positionen som den ledande restaurang- och storköksspecialisten. Dagligen levererar de livsmedel, drycker och utrustning till förskolor, caféer, restauranger och stora hotellkedjor. Kunderna återfinns inte bara inom den privata sektorn, en stor del kommer även från den offentliga sektorn. En unik kundgrupp i sig, inte bara på grund av lagen om offentlig upphandling men också genom höga krav på produkten och dess spårbarhet.

Variationen av produkter som säljs och köps från Sverige och EU, men också övriga världen, är stor. Vilket återspeglas i hållbarhetsarbetet där Martin & Servera driver utveckling inom en rad olika frågor – inte minst att säkerställa en hållbar produkt och att deras över 1000 leverantörer uppfyller bolagets hållbarhetskrav.

 

Hållbarhetsarbete

Martin & Serveras's hållbarhetsarbete

2008 införde Martin & Servera en uppförandekod för alla sina leverantörer, både svenska och utländska. Helt enkelt för att kunna veta att de varor och tjänster som köps in ligger i linje med deras affärsmodell som inkluderar socialt och miljömässigt ansvar. Men att manuellt hantera och samla in all information, kunna jobba med aktuell data och analysera densamma blev en allt för personberoende och omfattande process. Något som till slut ledde fram till beslut om att köpa in ett system för hantering och uppföljning av leverantörer.

 

Utmaning

Viktigt med effektiv och personoberoende datahantering

En noggrann förstudie genomfördes och det var redan från början viktigt att hitta en lösning där leverantörerna själva skulle kunna se, följa upp och enkelt rapportera sin information. Det var också viktigt för Marin & Servera att bland mycket annat kunna följa upp leverantörernas certifikat, som i sig är en diger uppgift. Baserat på förarbetet gjordes en behovsanalys och tillsammans med en konsult scannades marknaden noggrant av, det var också då som Worldfavor dök upp som ett intressant och mycket passande alternativ. En lösning som inte bara kunde hjälpa till med uppföljningen av leverantörerna utan också möjliggöra att Martin & Serveras hållbarhetsinformation kunde finnas på samma plats.

martin-servera-customer-story-worldfavor-sustainability-platform

“Tidigare arbetade vi manuellt med vår uppföljning, ett arbetssätt som inte bara var mycket tidskrävande utan också gjorde det svårt att hitta information, veta om datan var aktuell och som blev väldigt personberoende. Helt enkelt en affärsrisk och där vi efter noggrant förarbete hittade Worldfavor som verkligen svarade på våra krav och behov”

Nadja Pilpilidou, Sustainability & Quality Assurance Manager
Lösning

Bättre överblick och proffsigare inköpsorganisation

Sedan valet föll på Worldfavor och systemet implementerats har fokus legat på att bjuda in, men också samla in data från, leverantörerna. Nästa steg blir att ytterligare följa upp och agera på den insamlade informationen, som innehåller allt från certifikat till uppfyllnad av uppförandekod. Tack vare Worldfavors plattform finns redan idag en mycket bättre överblick och möjlighet till hantering av data. Inte bara för de som arbetar med hållbarhet utan även för kollegorna på inköp som enkelt kan följa var i processen en leverantör befinner sig, och kanske lite mer oväntat – använda plattformens kartfunktion för att planera sina leverantörsbesök.

“En inköpare berättade här om dagen att han, tack vare att informationen om leverantörerna finns på en och samma plats, kan använda kartfunktionen för att se var leverantörerna finns och tack vare det få en mer effektiv planering av sina besök. Det var inget vi tänkte på när vi valde att köpa in plattformen men det är en positiv effekt av hur vi numer kan arbeta med vår data."

Nadja Pilpilidou, Sustainability & Quality Assurance Manager
Resultat

Enklare för alla

Manuellt tidskrävande arbetet har nu ersatts av en möjlighet at arbeta med kategorisering och automatisk insamling av data. Idag kan Martin & Servera redan innan de börjar arbeta med en ny leverantör samla in informationen som behövs för att kunna identifiera och agera på eventuella risker. Bedöms det finns en större risk kan de tack vare detta också stoppa samarbetet i ett tidigt skede.

Antalet manuella processerna har blivit allt färre och det har blivit enklare, inte bara för leverantörerna, utan också för inköp och hållbarhetsavdelningen som nu har ett verktyg för att snabbare göra bedömningar och analysera data. Med hjälp av Worldfavor kan information säkras och hållas aktuell i en personoberoende process.

”Med Worldfavor får vi en mycket bättre överblick. Vi kan kategorisera och följa upp våra leverantörer på ett helt annat sätt än tidigare. Redan innan vi börjar arbeta med en leverantör kan vi göra en riskbedömning. På så sätt kan vi inte bara jobba med vårt hållbarhetsarbete utan vi har också fått en proffsigare inköpsorganisation.” - Nadja Pilpilidou, Sustainability & Quality Assurance Manager

Lösningar som använts i detta case

Sustainable Sourcing

Worldfavor's Sustainable Sourcing Solution gör det möjligt för företag att bygga hållbara leveranskedjor, minimera risken och bli konkurrentkraftiga.

Share:

Dela i sociala medier

Andra kundcase som kan intressera dig