Nudie jeans

Ett företag byggt med hållbarhet som kärnvärde

Med Sandya Lang, Sustainability Manager

nudie-jeans-logo
industri

Kläder

företag

Nudie Jeans är ett denimmärke fött 2001 i Göteborg, med 34 reparationsbutiker och 1 000 grossister på 50 marknader över hela världen

land

Sverige

besök kunden

www.nudiejeans.com

15

miljarder sek, i omsättning

30

användare i Worldfavor

12

länder
OM

Vilka är Nudie Jeans?

Nudie Jeans är ett svenskt denimmärke etablerat i västkuststaden - Göteborg. Det primära syftet med varumärket är att tillhandahålla plagg av hög kvalitet gjorda på ett rättvist sätt. Sprungen ur kärleken till denim och indigo, var Nudie Jeans baserad på en idé. Denna idé var i sin tur sammansatt av flera koncept, övertygelser och en god portion gammaldags kämpaglöd.

Strävan efter att göra det motsatta var en av huvudorsakerna till att varumärket kom igång i första hand, även om det inte var ett mål i sig. Det var snarare passionen för denim som pekade varumärket i den riktningen.

Det råa, obehandlade tyget hade vid tiden runt märkets födelse, 2001, fallit i glömska och var inte eftertraktat av allmänheten. Nudie Jeans har sedan dess vuxit till att bli ett globalt erkänt denimmärke och pionjärer inom textilcirkularitet och hållbarhet, med 34 reparationsbutiker och över 1 000 grossister på över 50 marknader, och en blomstrande egen webbshop.

 

Se hur Nudie Jeans använder Worldfavor för att påskynda transparens och hållbarhet.

 

 

hållbarhetsomfattning & utmaningar

Tidskrävande manuellt arbete

Utmaningarna för Nudie Jeans var ett ooptimerat sätt att arbeta med hållbarhetsledning. De såg ett behov av en mjukvara som kunde effektivisera processen, spara tid och möjliggöra insiktsdrivet arbete.

Tidigare har all hållbarhetsdata samlats in och hanterats manuellt via e-post med leverantörer i Excel-filer. Systemet fungerade, men lämpade sig inte för långsiktigt hållbarhetsarbete för ett företag som strävar efter excellens inom hållbarhet. Nudie Jeans insåg ett behov av ett verktyg som kunde förenkla processen och göra den mer effektiv, spara tid och göra all data enhetlig och tillgänglig på ett och samma ställe.

Huvudsakliga punkter:

  • manuell insamling av data

  • spridd data

  • kortsiktig lösning för hållbarhets hantering

  • tidskrävande processer

Potentialen att effektivisera hela processen med att hantera och analysera hållbarhetsdata på ett ställe var den främsta anledningen för Nudie Jeans att investera i en hållbarhetsprogramvara. Worldfavor's lösningar erbjöd en rad smarta funktioner som skulle spara tid, men också göra det enklare att utnyttja insamlad data från olika delar av verksamheten på ett ställe och göra det möjligt för företaget att se utvecklingen över tid.

”Det har varit en fröjd att få bort separata dokument som inte längre behövs tack vare Worldfavor. Att ha användbar information och data samlad på ett ställe i största möjliga utsträckning kan verkligen underlätta arbetet med datainsamlingen och vidare utvärdering av den.”

Sandya lang, Sustainability manager
lösning

Dedikerade lösningar för hållbarhetsarbete både internt och för leverantörer

Idag använder Nudie Jeans Worldfavor's Sustainable Sourcing för att bygga en transparent leverantörskedja och Sustainability Management för att utveckla företagets interna hållbarhetsarbete.

Innan Nudie Jeans valde Worldfavor som sin hållbarhetsplattform sökte Nudie Jeans efter en plattform som kunde underlätta hållbarhetsrapportering, supply chain management samt miljöarbetet i butik. Idag använder Nudie Jeans två av Worldfavors lösningar; Sustainable Sourcing och Sustainability Management.

Sustainable Sourcing för hållbarhet i leveranskedjan

Nudie Jeans använder Worldfavor Sustainable Sourcing för att hantera social och miljömässig efterlevnad av leveranskedjan. Det tillåter dem att kartlägga och samla in miljödata, samt spåra en del av den sociala efterlevnaden för deras leverantörer för att säkerställa att deras hållbarhetsvärden finns representerade i hela värdekedjan.

För ett företag som bygger på idén att göra högkvalitativa plagg på ett rättvist sätt är det viktigt att arbeta med rätt leverantörer. Industriell utveckling och innovation möjliggör hållbarhet i leveranskedjan för Nudie Jeans samt att dem arbetar mot samma mål med leverantörer när det gäller social efterlevnad och miljöprestanda. Ett exempel är deras medlemskap i Fair Wear Foundation, som hjälper företaget att arbeta för att förbättra villkoren för arbetare i klädesfabriker   och att skapa ett ramverk för de standarder som krävs vid inköp av leverantörer.

Att använda Worldfavor har öppnat nya dörrar och gjort det enklare att anpassa datainsamlingen till processen, samtidigt som den hanteras på ett bekvämt sätt. Detta ger Nudie Jeans en bra överblick över nyckeltal och annan information som är relevant för affärsverksamheten.

Sustainability Management för intern verksamhet

Sustainability Management lösningen används för att spåra miljödata över hela världen, för mätvärden som:

  • Cirkuläritet och miljöprestanda i butik,

  • Avfallshantering.

  • Inköp av mat, produkter och tjänster.

  • Energiförbrukning etc.

Lösningen används också för att verifiera att de klimat- och sociala standarder som Nudie Jeans har satt upp i sin verksamhet följs korrekt.

De avdelningar på huvudkontoret som ingår i den årliga hållbarhetsrapporteringen använder även Worldfavor för att tillhandahålla relevant data för rapporten.

"En av våra favoritfunktioner i Worldfavor's plattform är panelen, eftersom det är ett utmärkt sätt att få en snabb och lättöverskådlig översikt över vissa utvecklingar över tid och som en indikation på vart saker är på väg."

Sandya lang, sustainability manager
fördelar

En plattform som multiplicerar möjligheterna till hållbarhet

För ett företag som har hållbarhet djupt rotad i sin kärna, är användningen av en hållbarhetsprogramvara inte ett sätt att nå ett mål. Men sedan de började använda Worldfavor för sin hållbarhetshantering avslöjar Nudie Jeans att de har kunnat se fler möjligheter i hur man arbetar med hållbarhetsdata. De har fått ett bredare perspektiv på hur man omvandlar data till dels användbara och mätbara parametrar för att spåra miljöprestanda och dels till relevant kommunikationsinnehåll. De har även identifierat förbättringspunkter i hur man kan arbeta med hållbarhetsdatainsamling på ett skräddarsytt sätt inom den egna organisationen.

För en organisation med ett behov av att komma åt olika typer av data inom leverantörskedjan, såväl som internt, var Worldfavor ett naturligt val. Den insamlade datan visas i en användarvänlig panelvy, vilket gör det enkelt att få värdefulla insikter om båda delarna av verksamheten i samma miljö.

framtiden
Pågående utveckling av hållbarhetsarbetet

Nudie Jeans siktar på att alla deras reparationsverkstäder ska ha en implementerad rutin för rapportering i Worldfavor före 2023. Idag finns det 16 butiker som arbetar med årlig rapportering i Worldfavor och i år planerar de även att implementera rutinen i deras åtta australiensiska reparationsverkstäder.

Antalet leverantörer som rapporterar i Worldfavor är relativt lågt, då Nudie Jeans har en begränsad leverantörskedja med mindre än 30 huvudleverantörer. Den struktur som Worldfavor erbjuder gör dock att företaget kan inkludera alla sina mindre leverantörer också, från råvara till produktion.

Worldfavor's lösningar som används av Nudie Jeans

Sustainable Sourcing

Worldfavor's Sustainable Sourcing lösning ger företag möjlighet att bygga hållbara leveranskedjor, minimera risker och bli motståndskraftiga. Sustainable Sourcing automatiserar datainsamling, aggregering och hantering av leverantörsdata. Detta hjälper till att analysera information och minska risker, kommunicera förväntningar och förändra leveranskedjan över alla nivåer.

Sustainability Management

Worldfavors Sustainability Management-lösning gör det möjligt för organisationer att förstå och hantera växande förväntningar på hållbar affärspraxis. Med all hållbarhets- och efterlevnadsdata digitalt samlad och strukturerad på ett ställe, kan användare få resultatöversikt, utveckla relevanta organisationsmål och öka transparensen genom att dela resultat.

dela:

Dela i sociala medier

Andra inlägg du kanske gillar