Worldfavor | Om oss
Vårt internationella team består av entreprenörer, specialister inom hållbarhetsrapportering och CSR, systemarkitekter, experter inom användarupplevelse och företagsledare. Worldfavor accelererar hållbarhet genom att erbjuda en global plattform för att dela och arbeta med organisationers hållbarhet, internt och externt.
Om Worldfavor
22024
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22024,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-theme-ver-15.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

OM WORLDFAVOR

Den global hållbarhetsplattformen

Worldfavor är en digital plattform med målet att accelerera hållbar utveckling genom att förenkla för företag att nå en hållbar verksamhet och ta hållbara beslut. Plattformen gör det enklare för företag att dela hållbarhetsinformation med varandra, samtidigt som den också förenklar det löpande arbetet internt, samt i den externa värdekedjan. Över 30 000 organisationer globalt har hittills valt att utbyta hållbarhetsdata via Worldfavor – en siffra som hela tiden växer.

Med Worldfavor kan företag gå ifrån manuella Excel-blad och omoderna programvaror – och istället fokusera sin tid och resurser faktisk påverkan.

Vi har ett starkt fokus på användarvänlighet och lägger stor vikt vid att tillhandahålla ett intuitivt gränssnitt som gör det snabbt och enkelt för er att komma igång och lyckas med era mål. Worldfavor är en plattform att växa i,  i takt med att hållbarhet bli er katalysator för tillväxt. Skalbarhet och säkerhet är för oss två självklara grundpelare, och oavsett var på resan ni befinner er när ni börjar med Worldfavor följer vi med och stöttar längs vägen.

Vår vision är att vara ett globalt nav för hållbara beslut – något vi arbetar mot genom att förenkla utbyte av hållbarhetsdata. Att möjliggöra för organisationer, leverantörer och intressenter på ett enkelt sätt dela och ta del av hållbarhetsinformation via en och samma plattform skapar transparens, förbättrat resultat och möjliggör effektiv hållbarhetsrapportering.

Worldfavor är ett svenskt mjukvaruföretag grundat 2010 med huvudkontor i Stockholm, och den nuvarande plattformen lanserades i juni 2016. Plattformen är en ledande SaaS-plattform för smart hantering och delning av hållbarhet globalt.

Vi arbetar med informationssäkerhet i enlighet med ISO 27001.

Partners

PwC

PwC är en ledande leverantör av revision, redovisning, skattehantering, affärsutveckling, företagsfinansiering och andra revisionsrelaterade rådgivningstjänster, inklusive hållbar affärsutveckling och hållbarhetsrapportering.
www.pwc.se

Swedish Standards Institute

SIS ansvarar och koordinerar standardisering i Sverige. SIS är som representant för Sverige medlem i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO.
www.sis.se

Vår historia

Worldfavors grundare har dedikerat det senaste decenniet till att förstå och utveckla innovativa digitala lösningar för ett växande behov –  utbyte av hållbarhetsdata mellan företag och deras intressenter. En viktig aspekt inom innovationsområdet är att hållbarhetsdata som sådan genomgår förändringar över tid och varierar kraftigt mellan organisationer. Samtidigt görs insatser för att standardisera hållbarhetsrapportering på global nivå. Worldfavor möter båda dessa behov genom att digitalisera rapporteringsriktlinjer och samtidigt låta organisationer utvärdera intressenter enligt egna ramverk. Plattformen erbjuder ett avancerat korsreferenssystem med överlappande eller relaterade ramverk och standarder.

Företagets internationella team består av entreprenörer, specialister på hållbara organisationer och rapportering, systemarkitekter, specialister på användarupplevelse och företagsledare. Under de första åren fick företaget stöd av myndighetsagenturer och inkubatorer så som Vinnova, Almi och STING. Worldfavor har tilldelats flera bidrag och priser, till exempel: European Award SpeedUp Europe – som det mest innovativa teknikföretag bland 200 deltagare. Idag är Worldfavor ett privatägt företag med stöd av välkända investerare.