DET NATURLIGA ESG-PARTNERSKAPET FÖR PRIVATE EQUITY-INVESTERARE

Minska risker. Maximera värderingen.

Samarbeta med Worldfavor för att skala din portföljs ESG-prestanda. Vi ger portföljbolagen smidig tillgång till data som avslöjar dolda risker, tillåter efterlevnad av lagstiftning och förbättrar ESG-prestanda. Maximera din värdering och skapa positiv impact.

 

Bli vår partner och främja hållbar tillväxt

seb-logo
Swedfund logo
ik-investment-partners-logo-worldfavor-customer
ferd logo
Främja Portföljbolagens ESG

Insikter och smidig efterlevnad

Vår plattform gör det enkelt för era portföljbolag att spåra och följa lagkrav, såsom CSDDD och lokala lagar för mänskliga rättigheter. Djupdyk i leverantörskedjans insikter och utrusta era portföljbolag att fatta välgrundade beslut om möjligheter och sårbarheter. Naturligtvis har du som investerare tillgång till all data i en egen intuitiv dashboard.

Hur Worldfavor stötter era portföljbolag med efterlevnad och riskreducering

BRANSCHKOMPETENS

Vi hjälper era portföljbolag att säkra rätt hållbarhetsspår. Våra branschexperter stödjer dem och ser till att de följer relevanta KPI:er och rapporterar på vad som krävs och är viktigt för dig som investerare.

UPPTÄCK OCH MINSKA RISKEr

Dolda risker lurar sannolikt i era portföljbolags globala leverantörskedjor. Worldfavor ger vertygen till automatiserad datainsamling och riskbedömningar, vilket ger en förståelse för hur man bör prioritera riskmitigering.

INTUITIV PLATTFORM

Worldfavor ger era portföljbolag verktygen till att konsekvent förbättra sin hållbarhet. Den användarvänliga plattformen underlättar hela ESG-resan, från datainsamling till analys och datadrivna insikter.

Renske Lambert

"Med Worldfavors stöd kan vi förvänta oss bättre och bredare insikter i vår riskanalys, både på det sociala och miljömässiga området. Det låter oss kartlägga mer detaljerade förbättringspunkter för våra leverantörer – och det hjälper oss göra skillnad!"

RENSKE LAMBERT, GLOBAL OCEAN MISSION MANAGER, O'NEILL

 

Worldfavor kan hjälpa er med ESG

  • Omfattande ESG-verktyg för portföljbolag 
  • Riskbedömning och handlingsbara insikter
  • Branschkompetens och stöd