Ramverk

Worldfavor stödjer era databehov genom att täcka både global hållbarhetslagstifning och frivilliga ramverk, som hjälper er att etablera en smidig process för efterlevnad.

CSRD

Uppvisa transparens och rapportera i linje med Corporate Sustainability Reporting-direktivet (CSRD) genom att mäta ESG-data inom viktiga hållbarhetsaspekter, dubbel väsentlighet och mer.

ESRS

Rapportera enkelt era ESG-data i enlighet med de kommande European Sustainability Reporting-standarderna (ESRS). Använd Worldfavors smarta platform för att ligga steget före när nya lagkrav stiger i kraft.

CSDDD

Förbered dig för EU-direktivet för mänskliga rättigheter och miljömässig due diligence. Identifiera och vidta åtgärder för att förhindra eller mildra negativa effekter på mänskliga rättigheter och miljön i er egen verksamhet och leverantörskedja.

Due diligence för mänskliga rättigheter

Samla due diligence-data om mänskliga rättigheter från leverantörskedjan och få praktiska insikter för att följa HRDD-lagstiftning, såsom Åpenhetsloven och LkSG, samt OECD:s internationella riktlinjer.

LkSG

Sätt upp en process för efterlevnad med det tyska due diligence direktivet. Upprätta ett riskhanteringssystem och riskanalyser, utfärda ett policyuttalande och vidta förebyggande åtgärder för regeluppfyllnad.

Åpenhetsloven

Fälj den norska due diligence lagstifningen för mänskliga rättigheter och arbetsmiljöarbete. Bedöm och identifiera risker i er egen verksamhet, dotterbolag och leverantörskedja, och skapa ett due diligence-uttalande.

SFDR

Hantera SFDR-rapporteringen från början till slut med Worldfavor. Spåra PAI-indikatorer, good governance och anpassning till EU:s Taxonomi, och dela er PAI-rapport med ett klick i plattformen.

Scope 1, 2 och 3 utsläpp

Mät och minska ert företags klimatpåverkan med scope 1, 2 och 3 utsläppsdata och arbeta mot nettonoll. Företag som rapporterar till er får en gratis CO2 kalkylator som vägleder dem att rapportera sina utsläpp.

GHG Protocol

Greenhouse Gas Protocol tillhandahåller ett ramverk för standarder, vägledning, verktyg och utbildning för företag och myndigheter för att mäta och hantera sina utsläpp.

EDCI

Skicka in hållbarhetsdata direkt till EDCI via Worldfavors API. Vår smidiga integration förenklar årlig datainsamling och rapportering och eliminerar manuell handpåläggning.

Science based targets

Beräkna utsläpp och jobba mot att minska ert klimatavtryck. Följ Science Based Targets-initiativet och se till att ni har ett konsekvent sätt att minimera er klimatpåverkan med hjälp av Worldfavors plattform.

FN:S Global Compact

FN:s Global Compact är världens största hållbarhetsinitiativ för företag. Ramverket stöttar anpassning av universella principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption, samtidigt som de främjar samhälleliga mål.

FN:s vägledande principer för mänskliga rättigheter

En uppsättning riktlinjer för stater och företag att förebygga och åtgärda kränkningar av mänskliga rättigheter som begås i affärsverksamheter.

BSCI

Business Social Compliance Initiative (Amfori BSCI) tillhandahåller en social revisionsmetodik och rapportsystem som hjälper företag att konsekvent förbättra arbetsförhållandena i sina leverantörskedjor.

 

Kom igång med Worldfavor idag

  • Utöka ert ESG-arbete med tiden
  • Starkt analysverktyg
  • Gratis för företag att dela data