Report

Förenklad rapportering av hållbarhet och compliance

 

Report låter dig som leverantör, portföljbolag eller partner till ett annat företag rapportera den hållbarhets- och complianceinformation som de efterfrågar – samlat och direkt från en plats. Du kan göra information tillgänglig i vårt globala nätverk med hjälp av internationella ramverk såsom  exempelvis GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning men också svara på kunders informationsförfrågningar. Via Worldfavors hållbarhetsplattform blir er information enkelt tillgänglig för olika intressenter, och ni får ett användarvänligt verktyg för att hantera förväntningar och tillhandahålla data.

Dela er hållbarhetsinformation med viktiga intressenter

 

Gör er hållbarhets- och comliance-information enkelt tillgänglig för kunder och andra intressenter via Worldfavors globala nätverk. Med hjälp av bland annat GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning eller andra internationella eller företagsspecifika ramverk kan era kunder, moderbolag, ägare eller andra intressenter enkelt ta del av hur ni arbetar med hållbarhet och compliance.

Se alla informationsförfrågningar på en plats

 

Se vilken information era olika intressenter efterfrågar från er och vad de förväntar sig att ni efterlever. Se hur ni ligger till i förhållande till förväntningarna, hur mycket ni har kvar att svara på och bjud in kollegor för att samarbeta.

Återanvänd dina svar

 

Använder du Worldfavors rapporteringsfunktion kan du återavända din information för informationsförfrågningar. Svar som du tidigare har angett lagras i ditt konto och du kan återanvända dem när en ny kund eller annan intressent vill komma åt samma information.

Dashboard visar era framsteg

 

Vår intuitiva och användarvänliga dashbord gör att du alltid kan följa dina framsteg när du rapporterar och följa hur ni svarar mot önskemål och förfrågningar. Regelbundna meddelanden och påminnelser hjälper dig att få in informationen i tid.

Vill du veta mer?

Enklare rapportering

Kostnadsfritt användarkonto för dig som leverantör/rapporterande enhet

Återanvänd svar

Intuitiv dashboard för att följa framsteg

En plattform att växa i

BOKA DEMO

Låt oss visa hur vi kan hjälpa dig!

 

Berätta lite mer så återkommer vi inom kort