För leverantörskedjan

Höj leverantörskedjans hållbarhet

Maximera hållbarheten i din leverantörskedja med Worldfavors plattform. Få tillgång till faktiska data och insikter om dina leverantörers ESG-prestanda och driv hållbarhet på lång sikt – allt i ett intuitivt verktyg.

Boka en demoJämför lösningar

Sustainable sourcing supply chain dashboard hero
Systembolaget Logotype
Swedbank Logotype
o'neill logo
nudie-jeans-logo
GrantThorton Logotype
dustin-logo
ellos group logo
norrsken logo
Sustainable sourcing supply chain insights map
Datadrivna insikter

Data ger handligskraft

Bedöm din leverantörskedjas ESG-prestanda och upptäck dolda risker och möjligheter. Våra branschledande mått och automatiserad analys hjälper dig att samla in rätt data och dra nytta av den.

  • Gör en nulägesanalys på dina leverantörers ESG-status

  • Ta datadrivna beslut som förbättrar din hållbarhet

Följ ramverken

Driv efterlevnad

Följ de obligatoriska ESG-föreskrifterna och ta ledningen genom att engagera dig i frivilliga initiativ. Vi håller koll på utvecklingen och vägleder dig när det gäller vilka mått du bör anamma.

  • Följ CSDDD, CSRD och andra lagstadgade ramverk

  • Följ OECD:s riktlinjer och rapportera enligt lokal lagstiftning om mänskliga rättigheter, såsom Åpenhetsloven

supply chain regulations
emissions supply chain sustainability
Beräkna och REDUCEra

Minska utsläpp

Mät utsläppen från leverantörskedjan och accelerera din väg mot netto-noll. Data direkt från källan hjälper dig att identifiera din största påverkan och hur du kan minska ditt klimatavtryck konsekvent.

  • Samla scope 3-data från dina leverantörer, upptäck din klimatpåverkan och sätt upp en reduktionsplan

  • Dina leverantörer kan beräkna och dela sina utsläppsdata med hjälp av vår kostnadsfria CO2-kalkylator

Stärk leverantörsrelationerna

Ge ansvar åt leverantörer

Ge dina leverantörer verktygen för ta ägandeskap över sin egen hållbarhet. Leverantörer delar sin data utan ansträngning i plattformen, vilket ger dig den högkvalitativa ESG-data du behöver för att driva leverantörskedjans hållbarhet i stor skala.

  • Leverantörer använder Worldfavor gratis för att dela data, beräkna utsläpp och få vägledning inom ESG

  • Enkelt att använda, förstå och rapportera

empower supplier sustainability

"Worldfavor har förbättrat svarsfrekvensen från våra leverantörer och butiker. Vi har bättre data och mer av det än någonsin.

Sandya Lang, Hållbarhetschef på Nudie Jeans

ESG-behov som Worldfavor stödjer

CSDDD

Förbered dig för det kommande EU-direktivet för mänskliga rättigheter och miljömässig due diligence. Identifiera och vidta åtgärder för att förhindra eller mildra negativa effekter på mänskliga rättigheter och miljön i din egen verksamhet och leveranskedja.

human rights
Due diligence för mänskliga rättigheter

Samla due diligence-data om mänskliga rättigheter från din leverantörskedja och få praktiska insikter för att följa HRDD-lagstiftning, som Åpenhetsloven, LkSG och internationella standarder, såsom OECD:s riktlinjer.

ghg protocol emissions
Utsläpp i leverantörskedjan

Mät och minska din leverantörskedjas klimatpåverkan genom att spåra scope 3-utsläppsdata. Möjliggör för dina leverantörer att dela faktiska utsläppsdata med den kostnadsfria CO2-kalkylatorn i plattformen. Följ Science Based Targets-initiativet och lägg upp en plan för att konsekvent minska din klimatpåverkan.

CSRD

Sätt upp en process för att framtidssäkra dig mot EU:s senaste rapporteringsdirektiv, CSRD. Samla in relevanta insikter från din leverantörskedja för att kunna beskriva effekterna, riskerna och möjligheterna för dina materiella ämnen.

Ta leverantörskedjans hållbarhet till en ny nivå

För ert företag
För leverantörer (gratis)

Få nutidsanalys av leverantörers ESG-nivå

For supply chains
For suppliers (free)

Upptäck och minska risker

For supply chains
For suppliers (free)

Genomför due diligence i leverantörskedjan

For supply chains
For suppliers (free)

Följ direktiv, såsom CSDDD och CSRD

For supply chains
For suppliers (free)

Följ lokal lagstifning, såsom Åpenhetsloven och LkSG

For supply chains
For suppliers (free)

Följ frivilliga ramverk, såsom SBTi, TCFD och SDG

For supply chains
For suppliers (free)

Skapa rapporter med ett klick

For supply chains
For suppliers (free)

Automatiserad analys och rekommendationer

For supply chains
For suppliers (free)

Kartlägg och visualisera leverantörskedjan

For supply chains
For suppliers (free)

Rapportera och dela ESG-data med intressenter

For supply chains
For suppliers (free)

Inlärningsmaterial och vägledning inom ESG

For supply chains
For suppliers (free)

utsläppskalkylator

For supply chains
For suppliers (free)