Hållbarhetsinsikter för företag i det 21:a århundrandet 

 

Få din kostnadsfria hållbarhetsanalys och jämför med företag i din bransch. Realtidsdata baserad på 300+ hållbarhetsrapporter. GRI-standards att mäta och rapportera på samt hållbarhetsmål att jobba mot.

Hållbarhetsrapportering i din bransch

FÖRSTÅ FÖRVÄNTNINGAR

Få en förståelse för förväntningar i din bransch genom att få insyn i vad företag likt ditt fokuserar på.

JÄMFÖR

Få insikter om de mest använda GRI-indikatorerna och jämför med företag i din bransch.

BIDRA

Se vilka globala hållbarhetsmål ert företag kan bidra till genom att jobba med olika standards.

Revulotionen av företag i det 21:a århundrandet

 

Att vara ett framgångsrikt företag i det 21:a århundradet kommer med nya utmaningar och möjligheter. Intressenterna har höjt ribban för vilka de väljer att interagera med. Framgångsrika företag i det 21:a århundradet ser till att förstå vad som förväntas av dem, och de anpassar sig. De inser att deras påverkan når långt utanför de egna väggarna och de möjliggör för alla i den värdeskapande kedjan att göra detsamma. De antar samma tankar och värden som människorna i sin omgivning, för inget 

annat betyder något.

HÅLLBARHETSANALYS I REALTID

 

Materialitet är ett relevant ämne för alla som arbetar med hållbarhet för att identifiera de viktigaste hållbarhetsområdena att fokusera, och rapportera, på. Vårt kostnadsfria verktyg för hållbarhetsinsikter visar vilka områden i GRI-standards, och vilka globala hållbarhetsmål företag likt ditt rapporterar på. Samtliga företag i databasen har mer än 250 anställda och för närvarande är majoriteten nordiska företag. Mer data adderas löpande från olika branscher och regioner. Du kan använd analysen för att kickstarta er hållbarhetsresa genom att identifiera relevanta hållbarhetsområden i din bransch, eller att jämföra din nuvarande strategi utan tidskrävande och kostsamma processer. Få tillgång till din analys och bjud in kollegor att ta del av den!

Få dina hållbarhetsinsikter nu!

 

Du är nästan där – fyll i formuläret och få tillgång till din egen hållbarhetsanalys