Sustainability Management

Ett digitalt verktyg för smart samordning av hållbarhetsarbetet

Manage ger er en digital och säker miljö för att samordna och organisera företagets hållbarhetsarbete genom hela organisationen. Genom egna eller internationellt fastställda ramverk kan du automatisera datainsamling, följa upp resultat och utveckling och kontinuerligt dokumentera och analysera framsteg.

Digitala och anpassningsbara ramverk

Manage erbjuder ett brett urval av etablerade riktlinjer och standarder rörande hållbarhet, compliance och närliggande områden i digitala format. Bland andra återfinns GRI, Global Compact, Sustainable Development Goals samt ett flertal ISO-standarder. Alla ramverk i Worldfavor är utformade som digitala och interaktiva arbetsverktyg, där ni enkelt kan göra urval och anpassa arbetet till de frågor som är mest relevanta för er organisation. Ramverk kan kombinera med varandra, eller med egna företagsspecifika ramverk och KPI:er.

Automatiska korseferenser

De etablerade riktlinjerna och standarderna som finns i Manage är automatiskt länkade till varandra vid områden där de överlappar eller kompletterar varandra. Er data kan därför enkelt analyseras eller visualiseras utifrån flera ramverk samtidigt. Länkningen baseras på officiella korsreferenser från utgivarna av ramverken.

Samarbeta

Bjud in dina kollegor till plattformen och dela ut uppgifter och ansvar för rapportering av information, samtidigt som du ökar samarbetet internt. Anpassningsbara användarinställningar gör det möjligt att ge full eller begränsad åtkomst till funktioner för olika användare.

Åtkomst för revisor

Auditor Access ger dig möjlighet att bjuda in interna eller externa revisorer och andra kontrollenheter till en anpassad vy. Genom ha er data strukturerad, samlad och enkelt tillgänglig på en plats kan ni förenkla och förkorta revisionsprocessen.

search-3
Vill du veta mer?

Enklare samarbete och hantering

Samarbeta och delegera uppgifter

Automatiskt länkning mellan ramverk

Följ era framsteg med intuitiva dashboards

Ramverk i Worldfavor

Global Reporting Initiative - GRI Standards

Global Reporting Initiative G4

FN:s Global Compact

FN:s Globala Hållbarhetsmål (SDGs/Agenda 2030)

Business Reporting on the SDGs (by GRI & Global Compact)

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

FN:s Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)

Svenska Miljömålen

ISO 26000 - Socialt Ansvarstagande

ISO 14001 - Miljöledning

ISO 9001 - Kvalitétsledning

ISO 27001 - Informationssäkerhet

ISO 20121 - Hållbara evenemang

ISO 37001- Antikorruption

ISO 45001 - Arbetsmiljö

Saknar du något ramverk? Vi lägger hela tiden till nya baserat på kunders efterfrågan.

BOKA DEMO

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Berätta lite om dig så återkommer vi inom kort