Intrum

Effektiviserar hållbarhetsarbetet med Worldfavor

med Vanessa Söderberg, Sustainability Director

intrum-logo-sustainability-platform
Industri

Finansiella tjänster

företag

Intrum är ett marknadsledande företag för kredithanteringstjänster som hjälper kunder att få betalt för de varor och tjänster de säljer och hjälper privatpersoner att bli skuldfri.

land

Sverige

besök kund

www.intrum.com

15

miljarder sek, i omsättning

100

användare i Worldfavor

25

länder
om

Vilka är Intrum?

Intrum är ett marknadsledande företag för kredithanteringstjänster som hjälper sina kunder att få betalt för de varor och tjänster de säljer och hjälper individer att bli skuldfria. Intrum har kontor i 25 länder, stödjer 80 000 företag och har kontakt med 250 000 skuldsatta varje dag.

 

hållbarhetsomfattning

Intrum's hållbarhetsresa

Vanessa Söderberg, hållbarhetsdirektör på Intrum, hörde talas om Worldfavor för första gången på ett seminarium när hon pratade med en deltagare om datainsamling och Worldfavor nämndes. Inte långt efter det träffade hon oss personligen och i början av 2019 implementerade Intrum Worldfavor för att hantera hållbarhetsdata.

Totalt har Intrum cirka 100 aktiva användare på Worldfavors Sustainability Management Solution. Detta antal är uppdelat på anställda för varje landsenhet som ansvarar för att samordna datainsamlingen i Worldfavor. Andra användare på plattformen inkluderar kollegor som behöver rapportera specifik data och svara på frågor, och de verkställande direktörerna för varje landsenhet som undertecknar datainsamling.

utmaning

Manuellt arbete & lågt engagemang

Som med många hållbarhetsarbeten tog Intrum itu med sin hållbarhetsdata med hjälp av Excel-ark. Dessa Excel-ark – ett för social data och ett för miljödata – skickades sedan till lokala enheter för dem att fylla i. Denna process och analysen av data, genomfördes allt manuellt.

Detta var huvudanledningen till att Intrum bestämde sig för att investera i ett nytt system.  Företaget ville etablera en smidig process som automatiserade de mest tidskrävande delarna av datainsamlingen, samt få en bra överblick över data och göra det enkelt att jämföra den insamlade datan mellan lokala kontor. Det var avgörande att Intrums lokala kontor faktiskt kunde använda hållbarhetsdata för att fatta informerade beslut, spåra framsteg och jämföra med andra enheter inom koncernen.

Innan Worldfavor implementerades fick Intrum-anställda från hela Europa svara på frågor och skicka ett nytt uppdaterat Excel-ark till hållbarhetschefen. Att hålla reda på mängden nya Excel-ark som skickades och uppdaterades var både tidskrävande och komplicerat.

Intrum's viktigaste kriterier
Istället för att ta alla frågor via en person – hållbarhetschefen – var det avgörande att kollegor kunde vända sig till varandra och delegera frågor sinsemellan. Detta ansåg Intrum skulle öka effektiviteten, lagarbetet och transparensen.

itrum-customer-story-worldfavor-sustainability-platform

"Det är mycket enklare när du inte har flera versioner av ett komplext Excel-ark."

Vanessa Söderberg, Sustainability Director intrum
lösning

Digitalisera datainsamling globalt

Med Worldfavor's Sustainability Management lösning, kan anställda som är ansvariga för att lokalisera data få en uppsättning frågor med skräddarsydd information samt en översikt över datan. Allt detta i samma plattform - Worldfavor.

Frågorna besvaras även i Worldfavor, vilket förenklar och förtydligar kommunikationen mellan Intrums lokalkontor. Oavsett om en användare spenderar mycket tid i Worldfavor eller bara behöver svara på en specifik fråga är programvaran enkel att lära sig och att använda. Detta ökar samarbetet mellan kollegor och gör så att allt inte måste gå via Vanessa.

Det är även möjligt att få en överblick över all data oavsett var de anställda befinner sig. Detta skapar ett mer transparent förhållningssätt till Intrums hållbarhetsarbete då varje lokalkontor kan jämföra sina prestationer – veta vad de är bra på, vad de kan lära av andra kontor och förbättringsområden.

"Det är verkligen användbart att ha en bra överblick över data. Jag är riktigt, riktigt nöjd med det. Jag kan använda datan i olika kanaler både internt och externt.”

Vanessa Söderberg, Sustainability Director
resultat

Förbättrat lagarbete och dataöversikt

Även om rapporteringssäsongen alltid är en hektisk tid, har Vanessa i år kunnat fokusera på andra arbetsuppgifter – allt tack vare att Worldfavor's system automatiserar många av de administrativa uppgifter som hon tidigare behövt hantera manuellt.

År efter år kommer de lätt att kunna jämföra kvantifierbara hållbarhetsdata på ett sätt som inte var möjligt innan Worldfavor. Detta gör det möjligt för Intrum att fatta mer välgrundade beslut och mer effektivt nå sina mål – ekonomiska och hållbara.

Tiden som tidigare ägnats åt att samla in hållbarhetsdata har minskat samtidigt som kvaliteten på insamlad data har ökat. Inte minst kan kollegor följa upp lokal data direkt, snarare än att behöva be kollegor på Intrum's huvudkontor om denna. Den enkla åtkomsten gör datan till en nyckelkälla för praktiska, vardagliga beslut som påverkar framgången för Intrum's hållbarhetsarbete. Att kunna se effekten av att minska affärsresorna motiverar till exempel hållbara förändringar i hela gruppen.

Tack vare Worldfavor drar Intrum nytta av en effektiv process för att samla in data, får en enkel överblick över hållbarhetsdata, spårar framsteg från år till år och kan jämföra lokala enheter inom koncernen.

Intrum rapporterar för närvarande om hållbarhet en gång om året, men tack vare Worldfavor's användarvänlighet finns planer på att rapportera oftare i framtiden, för att få ännu bättre insikter om hållbarhetsarbetet och dess framsteg.

Lösningar som används

Sustainable Sourcing

Worldfavor's Sustainable Sourcing-lösning ger företag möjlighet att bygga hållbara leveranskedjor, minimera risker och bli motståndskraftiga.

Sustainability Management

Worldfavor's Sustainability Management-lösning gör det möjligt för organisationer att förstå och hantera växande förväntningar på hållbar affärspraxis.

dela:

Dela i sociala medier

Andra inlägg du kanske gillar