Oatly

Ledare inom livsmedelsbranschen med hållbarhet som kärnan i verksamhetsmodellen

Med Annika Hansson, Sustainability Controller

Oatly Logotype
industri

Livsmedel

företag

Ett globalt växtbaserat livsmedelsvarumärke som bygger sin kärnverksamhetsmodell kring hållbara metoder och har gjort det sedan dag ett

land

Sverige

besök företaget

www.oatly.com

 

2

billioner sek, i omsättning

100

användare i Worldfavor

11

kontor globalt

Oatlys kärnverksamhetsmodell bygger på hållbara metoder. Att förstå deras inverkan genom användning av hållbarhetsdata är en stor del av Oatlys kommunikation gentemot konsumenter samt att bygga upp sin position som ledare inom den växtbaserade revolutionen. Då Oatly expanderar sin globala närvaro snabbt är det avgörande att de kan skala sitt hållbarhetsarbete i proportion till deras tillväxt.

om Oatly

Vad är Oatly?

Oatly grundades 1994 i Sverige och är ett växtbaserat livsmedelsföretag med en vision att "göra det enkelt för människor att förvandla det de äter och dricker till personliga stunder av hälsosam glädje utan att vårdslöst beskatta planetens resurser i processen." Frågan är, hur gör man detta? Jo, genom att producera mejerialternativ av havre och enbart havre. Sedan dag ett har Oatly byggt sin kärnverksamhetsmodell runt hållbara metoder.

Idag finns Oatlys produkter tillgängliga i över 20 länder med internationell närvaro på 11 platser och tre produktionsenheter. Oatlys två centrala fokusområden är att hela tiden bli mer hållbara samt att driva samhället mot växtbaserad kost. De tror att detta är sättet att ta itu med den otillräckliga distributionen av matresurser globalt och att de samtidigt hjälper till att kämpa för en värld där alla får mat. För att stödja dessa ansträngningar valde Oatly Worldfavors Sustainability Management-lösning för att digitalisera och automatisera dess globala hållbarhetsaktiviteter.

hållbarhetsomfattning

Oatly's hållbarhetsomfattning

Oatly har 11 kontor världen över och äger tre produktionsenheter. Utöver sin interna verksamhet arbetar de med 15-17 externa partners. För att på ett heltäckande sätt förstå och minimera deras negativa påverkan måste dessa 30 platser mäta och rapportera hållbarhetsdata. För att göra just det finns det cirka 4 användare på varje plats som arbetar i Worldfavor-plattformen, vilket innebär att cirka 100 personer effektiviserar datainsamlingen på ett och samma ställe.

utmaning

Hög tillväxt & effektivisera manuellt arbete

Innan Worldfavor arbetade Oatly manuellt med sin hållbarhetsdata. Oatlys team samlade in intern hållbarhetsdata manuellt med hjälp av Excel-ark och skickade sedan ut mallar till sina lokala kontor. Detta skapade många manuella administrativa uppgifter för alla som var involverade i att rapportera datan, detta inkluderar Oatly’s Sustainability Controller, Annika Hansson.

Oatly växte – och växer fortfarande – snabbt. Dessa manuella uppgifter slukade för mycket tid och en tidseffektiv lösning behövde införas, särskilt med tanke på att hållbarhet är en del av Oatlys kärnverksamhetsmodell. Dessa ansträngningar behövde skalas proportionellt mot Oatlys tillväxt för att kunna fortsätta producera hållbara produkter av hög kvalitet men i en större kvantitet. Detta innebar att man hittade ett system som digitaliserade datainsamlingen globalt och förenklade kvalitetskontrollen av datan, för att kunna fatta datadrivna hållbara beslut – bättre för företag och planeten.

Förra året gjorde Oatly sin första hållbarhetsbedömning och rapport genom Worldfavor. I år har teamet ägnat tid åt att introducera sina produktionspartners i plattformen så att även dem kan  rapportera hållbarhet. Oatly har även fokuserat på förändringsledning. Under sin första årsrapportering i Worldfavor fanns det inte lika mycket data. Nu, när användarna vänjer sig vid en ny process, blir datainsamlingen mer exakt, effektivare och roligare – bara några av fördelarna med att digitalisera hållbarhetsdata. Detta gör det mer uppmuntrande för användare att rapportera data, vilket innebär att Oatly får tag på mer information för att informera beslut, vidta åtgärder och spåra framsteg från år till år.

Oatly's viktigaste kriterier

Software that makes it possible for Oatly and its partners to all collect data on a web-based and globally focused platform.

Programvara som gör det möjligt för Oatly och dess partners att samla in data på en webbaserad och globalt fokuserad plattform.

oatly-customer-story-worldfavor-sustainability-platform

“Oavsett var du börjar eller vilken bransch du är i, finns det alltid utrymme att förändra och förbättra.”

Annika Hansson, Sustainability Controller Oatly
lösning

Automatisera analyser och förändringshantering

Då hållbarhet är en stor del av Oatly's kärnverksamhetsmodell, är förståelsen av deras inverkan genom hållbarhetsdata en stor del av företagets kommunikation gentemot konsumenter samt att bygga upp Oatly's position som ledare i den växtbaserade revolutionen. Genom att kunna samla in data globalt från alla kontor, produktionsplatser och partners genom en digital plattform, leder detta till mer data samt ökar transparensen, vilket ger värdefulla insikter.

Dessutom sparar anpassning och automatisering av dataanalyser tid som annars går åt till manuellt kontrollarbete. Icke-teknisk personal får insikter genom att visuellt interagera med data i realtid och spåra framsteg, vilket i sin tur leder till informerade beslut. Med denna nivå av insikt får Oatlys kärnverksamhetsmodell den data den behöver för att utvecklas och de kan samtidigt förverkliga sin vision om en mer hållbar värld.

I Worldfavor-plattformen är det dessutom möjligt att automatisera skräddarsydda analyser från insamlad data. Detta innebär att Oatly inte behöver lägga så mycket ansträngning på att dubbelkolla data manuellt i Excel – det är nu möjligt att få en överblick över data genom att klicka på en knapp. Detta sparar Annika, Oatlys Sustainability Controller, mycket tid och gör det lättare för icke-teknisk personal att få insikter om vad som fungerar och vad som inte fungerar, snarare än att gå vilse i kalkylblad.

"Att arbeta med hållbarhet är inget alternativ utan ett måste för alla företag och organisationer."

Annika Hansson, Sustainability Controller
Resultat

Marknadsledare

Annika ser fram emot att få ut det mesta av Worldfavors plattform för att öka engagemanget hos personalen globalt på Oatly's i deras hållbarhetsarbete. Worldfavors plattform låter dem interagera visuellt med data, förstå informationen i realtid och följa framstegen över tid, direkt i plattformen.

På en global skala innebär implementeringen av Worldfavor också att det är möjligt för Oatly att heltäckande arbeta mot relevanta globala initiativ som SDG och GRI. Att få omedelbar insikt i vilka områden som är närmast korrelerade med Oatly hjälper företaget att lägga tid och energi på att fatta effektiva, positiva beslut med stor genomslagskraft som ligger i linje med globala ansträngningar.

Med denna nivå av insikt i sitt hållbarhetsarbete har Oatly's kärnaffärsmodell den data den behöver för att trivas och Oatly kan samtidigt förverkliga sin vision om en mer hållbar värld.

Lösningar som används i detta fall

Sustainable Sourcing

Worldfavors Sustainable Sourcing Solution ger företag möjlighet att bygga hållbara leveranskedjor, minimera risker och bli motståndskraftiga.

Sustainability Management

Worldfavors Sustainability Management-lösning gör det möjligt för organisationer att förstå och hantera växande förväntningar när det kommer till hållbar affärspraxis.

dela:

Dela i sociala medier

Andra inlägg du kanske gillar