Sustainable Sourcing

Hållbar värdekedja – minimal administration

Integrerat med ert företags hållbarhetsarbete är arbetet för att säkerställa en hållbar värdekedja. Leverantörer, portföljbolag, dotterbolag eller andra parter som bidrar till ert företags värdeskapande ses idag som en del av er organisation – och behöver därmed leva upp till samma förväntningar. Med Sustainable Sourcing säkerställer du detta enkelt genom att automatisera insamling och analys av hållbarhets- och compliancedata från er värdekedja via Worldfavors globala plattform. Med datadrivna beslut kan ni säkerställa en hållbar affär genom hela organisationsledet.

Sustainable Sourcing digitaliserar och automatiserar datainsamling, utvärdering och analys av kriterier för hållbarhet och compliance i ert företags värdekedja. Lösningen fungerar lika bra för att bedöma leverantörer i flera led ända ner till produktionsplats, som för investeringar i en portfölj, dotterbolag eller andra affärspartners. Via Wordfavors globala nätverk digitaliseras dataöverföringen och ni kan lägga ert fokus på att ta medvetna beslut. Genom nätverket får även den svarande parten värde genom effektiviserad rapportering och möjlighet att följa sin utveckling i en egen dashboard.

Etablerade ramverk eller anpassade kriterier

 

Med Worldfavor är det enkelt att ställa in vilka krav, indikatorer eller frågor du vill begära in svar på från dina leverantörer eller andra rapporterande enheter. Du kan använda färdiga frågor och KPI:er från internationella ramverk, eller anpassa till er organisations egna ramverk och kriterier. Frågor grupperas vanligen utifrån tema för att skickas till relevanta kategorier av rapporterande enheter, och för att förfina analysen av resultaten.

Automatisk insamling och analys

 

När förfrågningar skickas till de inrapporterande enheterna hanterar plattformen automatiskt all insamling, påminnelse och sammanställning av data, och kan även automatisera avancerade analyser utifrån exempelvis risk. Rapporterande enheter får kostnadsfri tillgång till ett eget användarkonto med tillhörande dashbord där de kan besvara era och andras förfrågningar och se sin egna utveckling.

Tydliga resultat

 

Uppgifterna du mottar från leverantörer och andra rapporterande enheter sammanställs automatiskt och presenteras i en tydlig analys baserat på era uppsatta regler och deadlines. Du blir underrättad om avvikelser och kan analysera resultaten både på en aggregerad nivå. Möjlighet finns också att grundligt ta del av all information på enskilda enheter.

Kom igång snabbt

Worldfavor är en webb-baserad plattform som går snabbt och enkelt att ta in som fristående lösning. Under en onboarding-process sätts lösningen upp utifrån era specifika behov, men kan alltid användas och justeras självständigt av användaren.

Vill du veta mer?

Optimera leverantörsuppföljningen

Automatiserad datainsamling

Internationella ramverk

Intuitiv dashboard och analys

Kostnadsfritt för leverantörer/rapporterande partners

För leverantörer

Rapportera compliance kostnadsfritt

 

Worldfavor gör det möjligt för dig som leverantör att kostandsfritt rapportera er compliance, dessutom är det möjligt att återanvända dina svar.

BOKA DEMO

Låt oss visa hur vi kan hjälpa dig!

 

Berätta lite mer så återkommer vi inom kort