WORLDFAVOR TRANSPARENCY INITIATIVE

Ingen hållbarhet utan transparens

Worldfavor Transparency Initiative är ett unikt partnerskap för förändring –  genom kollektiv kraft och banbrytande teknik skapas en plattform där företag kan mötas och utbyta transparent och jämförbar ESG-information. Tillsammans skapar vi en mer hållbar framtid. 

Bli supporter

Initiala HUVUDsupporters
Accelerera transparens

Worldfavor Transparency Initiative

Vi är fast beslutna om att göra hållbara företag till en självklarhet – att ge företag globalt möjlighet att få tillgång till och dela standardiserad , transparent och jämförbar ESG-information, jämföra sitt arbete med andra liknande bolag och få insikterna de behöver för att fatta välgrundade beslut. 

WROLDFAVOR TRANSPARENCY

Dela och ta del av ESG-information

Standardiserad och jämförbar ESG-information är svår att få fram – särskilt på små och medelstora företag. En ensam aktör kan inte lösa problemet, med Worldfavor Transparency – och tillsammans med supportrarna från Worldfavor Transparency Initiative – revolutionerar vi hur företag globalt, genom en plattform, kan mötas för att dela och ta del av jämförbar ESG-information.

Vi gör det möjligt för företag att få ökade insikter samtidigt som vi minskar rapporteringsbördan mellan företag när de enkelt kan återanvända sin information och kommunikcera med sina intressenter från en plattform.

ESG-information från företag  Dela er ESG-information

worldfavor transparency-lösningen
hållbarhetsledare vs alla andra
Kollektiv kraft

Partnerskap för förändring

Worldfavor Transparency finns för att skapa ökad transparens och hållbarhet och stöds av en rörelse av ledande bolag. Transparency Initiative är ett unikt partnerskap för förändring baserat på kollektiv kraft för en mer transparent och hållbar framtid. Genom att tillsammans driva på och samarbeta kan vi snabbt uppnå stora mängder lättillgänglig ESG-information från företag globalt. Jämförbar och transparent ESG-information är ett måste för en mer hållbar framtid.

Vill du vara med och göra hållbara företag till en självklarhet?

Bli en del av Worldfavor Transparency Initiative idag.

We are convinced that sustainability doesn't work without transparency, and that’s why we are proud to introduce Worldfavor Transparency solution to the world. We are committed to making sustainable business mainstream and to empower organizations globally to access and share standardized ESG data, benchmark their work and gain the insights they need to make fully informed decisions.” 

ANDREAS LILJENDAHL, CEO & CO-FOUNDER, WORLDFAVOR

“Oatly kommunicerar öppet och strävar efter att vara ett transparent företag eftersom vi vill att konsumenterna ska göra medvetna val och ha förtroende för oss och våra produkter. Vi lägger också vikt vid transparens inom livsmedelsindustrin. Worldfavor Transparency kommer att göra vår hållbarhetsdata ännu mer lättillgänglig. Transparens är en drivkraft för hållbarhet!” 

Annika Hansson, Sustainability Reporting Senior Manager, Oatly

“Alla företag, oavsett storlek och bransch, står inför ett ökat krav på ESG-transparens från kunder, finansiella leverantörer och tillsynsmyndigheter. Det ligger i vårt gemensamma intresse att påskynda omvandlingen mot ett mer hållbart samhälle” 

Roger Josefsson, Head of Sustainability, Danske Bank Sverige

“Transparency-initiativet tar oss ett steg närmre ett viktigt slutmål – jämförbar och lättillgänglig ESG-data. Hos Tryg Försäkring växer antalet leverantörer, partners och även kunder som vi utvärderar i termer av ESG-data – och vi ser en liknande trend i vår bransch. Genom att gå med i Transparency-initiativet har företag möjlighet att frivilligt dela grundläggande ESG-data en gång och göra den tillgänglig för alla organisationer. På så sätt kan de undvika tidskrävande och återkommande informationsförfrågningar om ESG-data från olika B2B-relationer.” 

Katrin Madita Eickers, Program Manager – Sustainable Procurement, Tryg

“Vi är stolta över att stötta Worldfavors Transparency-initiativ för att uppmuntra och stärka ett hållbart näringsliv, inom olika branscher och företag av alla storlekar.” 

Linda Mannerby, Sustainability Director, Grant Thornton

Dela och ta del av ESG-information

Bli en del av Worldfavors nätverk, dela och ta del av ESG-information från företag globalt.

Så här fungerar det