Ett nätverk för transparent datadelning
Främja skalbar hållbarhet

Worldfavor Transparency gör det enkelt för företag att enkelt dela ESG-data i ett standardiserat och jämförbart format. Gå med i nätverket idag, få tillgång till data från era intressenter och främja skalbar hållbarhet globalt.

Boka ett möte idag

worldfavor-sustainability-platform-hero

Worldfavors nätverk för samman företag och ESG-data

worldfavor transparency-lösningen
Samla in hållbarhetsinformation

Tillgå ESG-data från intressenter

Worldfavor Transparency är det enklaste sättet att få tillgång till hållbarhetsdata från alla era intressenter globalt. Bjud in leverantörer och partners i plattformen och öka er insyn i värdekedjan. Ta datadrivna beslut som förbättrar värdekedjans hållbarhet på lång sikt och främjar en mer transparent framtid.

Kom igång idag   

 

"Vi är övertygade om att transparent är en förutsättning för hållbarhet, och det är därför vi är stolta Worldfavor Transparency-lösningen. Vi är engagerade i att göra hållbarhet allmän praxis för företag. Vi ger företag möjlighet att få tillgång till standardiserad och jämförbar ESG-data som ger de insikter de behöver för att fatta välgrundade beslut."

ANDREAS LILJENDAHL, CEO & CO-FOUNDER, WORLDFAVOR

“Oatly kommunicerar öppet och strävar efter att vara ett transparent företag. Vvi vill att konsumenterna ska kunna göra medvetna val och ha förtroende för oss och våra produkter. Vi lägger också vikt vid transparens inom livsmedelsindustrin. Worldfavor Transparency gör vår hållbarhetsdata ännu mer lättillgänglig – transparens är en drivkraft för hållbarhet!” 

Annika Hansson, Senior hållbarhetsrapporteringschef, Oatly

“Alla företag, oavsett storlek och bransch, står inför ett ökat krav på ESG-transparens från kunder, finansiella leverantörer och tillsynsmyndigheter. Det ligger i vårt gemensamma intresse att påskynda omvandlingen mot ett mer hållbart samhälle” 

Roger Josefsson, Hållbarhetschef, Danske Bank Sverige

“Vi är stolta över att stötta Worldfavors Transparency-initiativ för att uppmuntra och stärka ett hållbart näringsliv, inom olika branscher och företag av alla storlekar.” 

Linda Mannerby, Hållbarhetsdirektör, Grant Thornton

 

Få tillgång till ESG-data från er värdekedja

  • Stötta era intressenter med verktyg för datadelning
  • Handlingsbara insikter 
  • Gratis för företag att dela data i Worldfavor