WERBINAR: KOM IGÅNG MED HÅLLBARHETSARBETET

How to Become a 21st Century Company

 

Webinar: Kom igång med hållbarhetsarbetet – ett enklare sätt att jobba med GRI och de globala hållbarhetsmålen

 

20 juni kl 09.30-10.10

 

Varmt välkommen till ett webinar med fokus på att komma igång med hållbarhetsarbetet

Hur kan GRI och SDG:er användas för att kickstarta ett mer strategiskt hållbarhetsarbete? Att bygga en genomtänkt grund baserat på vad som är väsentligt för intressenter och er, och som faktiskt bidrar till de globala hållbarhetsmålen, kan upplevas som tidskrävande och komplicerat – speciellt om organisationen aldrig har gjort det förut. Att genom jämförelse med företag inom samma bransch få en grundläggande förståelse för vad som kan vara väsentligt även för er kan vara till stor hjälp för att komma igång att arbeta med rätt data och hitta relevanta mål. 

 

I det här webinaret kommer vi inte bara titta på hur bolag inom olika branscher hållbarhetsrapporterar kopplat till GRI och vilka SDG:er de då bidrar till. Vi kommer också gå igenom hur du, genom att jämföra med bolag i din bransch, på ett enklare och mindre tidskrävande sätt kan kickstarta ert arbete med dessa ramverk eller ytterligare förfina ert hållbarhetsarbete.

 

Under webinaret kommer vi bland annat att titta närmare på:

 

  • Varför är det alls viktigt att jobba utifrån GRI och de globala hållbarhetsmålen kopplat till sin hållbarhetsredovisning – transparens, jämförbarhet och bredare perspektiv
  • Hur olika branscher jobbar med SDG:erna och GRI
  • Hur du som tidigare inte har jobbat med dessa ramverk kan komma igång, utan allt för stora hinder och tidskrävande arbete
  • Vad det innebär att jobba manuellt eller digitalt med GRI och SDG:erna

Praktiska detaljer

 

När: 20 juni kl 09.30-10.10

För vem: Webinaret är till för dig som jobbar med hållbarhet i ett bolag och ska komma igång med ert hållbarhetsarbete eller dig som redan är igång men vill få mer insyn hur du genom benchmark kan utveckla arbetet ytterligare.

Hur: Anmälan sker via knappen, information om hur du deltar kommer via mail. Webinaret är såklart kostnadsfritt.

Frågor: siri@worldfavor.com

How to Become a 21st Century Company

 

How to become a 21st Century Company är temat som etablerar insikter, inspiration och konkreta metoder om hur ditt företag fortsätter vara relevant och framgångsrikt i en ny värld, där nya beteenden och förväntningar ställer nya krav på företag för att bedriva lönsamma affärer.