Worldfavor utökar automatiserad flerstegs supply chain-analys

Worldfavor utökar automatiserad flerstegs supply chain-analys

Efter ökad efterfrågan från detaljhandeln, livsmedels- och modeindustrin introducerar Worldfavor en utökning av vår värdekedjemodul för att ytterligare stödja automatiserad hållbarhets och compliancebedömning av globala omfattande leverantörskedjor.

”Det senaste året har vi sett en ökad efterfrågan på insyn i komplexa och omfattande leverantörskedjor på global nivå. Att tillåta kunder att snabbt analysera hela leverantörskedjan med hjälp av Worldfavas globala plattform möjliggör till att skapa en hållbar och transparent produktionscykel,” säger Andreas Liljendahl, VD för Worldfavor.

Den nya utvidgade funktionaliteten ger kunderna en omfattande inblick i hur väl leverantörerna lever upp till compliance och hållbarhetskrav, allt i flera nivåer som också möjliggör en avancerad bedömning baserad på kundernas egna prioriteringar så väl som globala standarder och ramverk.

Läs mer om hur Value Chain fungerar och kan hjälpa er!

Eller kontakta oss direkt för mer information:
Kaisa Kuitunen, +46(0) 70 735 55 07, kaisa.kuitunen@worldfavor.com