Worldfavor ESG plattform

Banbrytande hållbarhet i livsmedelsindustrin

Worldfavor hjälper företag inom livsmedelsindustrin att driva hållbar förändring i leverantörskedjan. Mitigera risk, rapportera enligt due diligence- och hållbarhetslagstiftning, som CSDDD och CSRD, beräkna scope 3-utsläpp och säkerställ livsmedelssäkerhet på alla nivåer i försörjningskedjan. Accelerera er positiva påverkan och led förändring i branschen.

Boka en demo

source esg information se
Systembolaget Logotype
oatly logo
Giertz Logotype

Hur Worldfavor hjälper livsmedelsindustrin driva hållbara leverantörskedjor

Driv hållbar förändring

Identifiera sårbarheter och risker i leverantörskedjan, som vatten- och avfallshantering vid förpackningsproduktion, eller mänskliga rättigheter inom jordbruk. Driv förändring genom att kommunicera era krav för att driva leverantörer mot mer hållbara processer.

Minimera klimatpåverkan

Kartlägg er leverantörskedja och mät den miljömässiga och sociala påverkan av varje produkt. Samla in scope 3-data från leverantörer och underleverantörer, visualisera er värdekedja och gräv djupare i risker, resurseffektivitet och matsvinn.

Säkerställ livsmedelssäkerhet

Garantera säkerheten för livsmedelsprodukter från jordbruk, produktion, förädling och förpackning, fram till butikshyllan. Samla alla certifikat på ett ställe och övervaka leverantörers och underleverantörers hållbarhetspraxis och utveckling.

martin-servera-customer-story-worldfavor-sustainability-platform

”Förut jobbade vi manuellt med leverantörsuppföljning. Det var tidskrävande och gjorde det svårt att söka, hitta och verifiera data. Processen blev väldigt personberoende och en affärsrisk. Efter noggrann utvärdering upptäckte vi att Worldfavors lösning matchade våra behov och krav mycket väl.”

Ledande grossist i sverige

 

Se hur Worldfavor kan förändra ert hållbarhetsarbete.

  • Kom igång direkt och skala upp när ni är redo
  • Vägledning av experter
  • Gratis för leverantörer