ESG PLATTFORM FÖR INVESTERARE
Framtidssäkra portföljen

Worldfavors ESG-plattform stöttar investerare på privata marknader i varje steg av investeringscykeln. Samla in väsentlig ESG-data direkt från era portföljbolag, följ lagstifning, såsom SFDR och hjälp era investerade att driva hållbar förändring och positiv påverkan.

Boka en demo 

worldfavor-sustainability-platform-sustainable-investments
Swedfund logo
Nordic capital logo
ik-investment-partners-logo-worldfavor-customer
procuritas logo
storskogen logo
startgreen-capital-logo
seb-logo
Varför Worldfavors ESG plattform är svårslagen
worldfavor-esg-platform-sustainable-investments-portfolio-performance
due diligence för förinvestering

Hitta investeringsmöjligheter

Kontrollera hur era potentiella investeringar linjerar med er ESG-strategi och identifiera värdefulla möjligheter. Bedöm tillväxtpotential och investeringsattraktivitet och upptäck risker och möjligheter som hjälper er att kvalificera potentiella prospekt. Sätt upp mål och se till att portföljen växer i rätt riktning.

FÖRBÄTTRAd ESG UNDER ÄGANDEskapet

Ge makten åt portföljbolagen

Ge era portföljbolag möjligheten att arbeta proaktivt och systematiskt med hållbarhet. Worldfavor erbjuder dem verktygen till att övervaka hållbarheten i sina leverantörskedjor, vilket ger er som investerare tillgång till högkvalitativ, primär ESG-data som hjälper er att möta lagkrav, förbättra ESG-prestanda och säkerställa smidig rapportering till intressenter.

worldfavor-sustainability-platform-sustainable-investments-data-actionable-insights
worldfavor-sustainability-platform-sustainable-investments-automated-data
Förbered för Exit

Maximera portföljvärderingen

Analysera operativa- och marknadsaspekter inför ett ägarbyte, sammanställ era ESG framsteg och säkerställ regelefterlevnad. Minska exit-relaterade risker och upprätthåll investerarrelationerna med transparent kommunikation om resultat, samtidigt som portföljbolaget förbereds för den sekundära transaktionen.

 

Hur vår plattform stödjer investerare att förbättra portföljens ESG

bubbles-esg-platform
Använd data för att driva framsteg

Den primära data som samlas in i Worldfavor gör det möjligt för investerare att få direkt tillgång till insikter om portföljens ESG-prestanda. Visualisera resultat och målutveckling och peka ut de mest effektfulla åtgärderna för att driva hållbar tillväxt.

leaf-esg-platform
FÖRBÄTTRA OPERATIV EFFEKTIVITET

Worldfavors intuitiva plattform sparar tid och låter investerare fokusera på att öka portföljens värde. Digitaliserad datainsamling, AI-drivna verktyg och automatiserad risk-scoring möjliggör skalbart ESG-arbete och eliminerar tidskrävande admin-arbete.

arrow-esg-platform
Verktyg för PORTFÖLJBOLAG

Worldfavors plattform är användarvänlig och gratis för delning av ESG-data. Genom tydlig vägledning gör plattformen det enkelt för portföljbolag att förstå ESG och smidigt rapportera sina data till flera intressenter. De kan enkelt avancera och börja spåra sin egen hållbarhet.

SEB Carl Gustavsson

"Estimat fångar helt enkelt inte förbättringen. Det jag tror i slutändan skilde Worldfavor från de närmaste konkurrenterna var att de tydligt förstod våra behov och talade vårt språk, vilket bidrog till att säkerställa att vi fick det vi bad om."

Carl Gustavsson, SEB Private Equity

ESG behov som Worldfavor stöttar

Scope 1, 2, 3 utsläpp

Beräkna portföljens växthusgasutsläpp delat på scope 1, 2 och 3. Följ Science Based Targets-initiativet och se till att ni har ett konsekvent sätt att minimera portföljens klimatpåverkan.

Snabb onboarding, omedelbar effekt

  • Definiera ESG behov och scope.
  • Börja samla in nyckeldata inom några veckor.
  • Få en egen kontaktperson och individuell vägledning.
  • Introduktion och guidning för portföljbolagen.
  • Leverage the platform to analyze and visualize data, freeing you time to drive impactful change.
  • Använd plattformen för att analysera och visualisera data, och få tid till att driva förändring.

 

ESG plattform för investerare - Få en rundtur idag

  • Skala upp ert ESG arbete över tid
  • Stakt analysverktyg
  • Gratis för portföljbolag att dela data