Worldfavor Sustainable investments

Hållbarhet är ert bästa ROI

Följ upp och förbättra hållbarheten i era investeringar. Stötta portföljbolagens hållbarhetsarbete och få datadrivna insikter – identifiera möjligheter och minimera risk.

Boka en demo

Swedfund logo
Nordic capital logo
norvestor logo
ik-investment-partners-logo-worldfavor-customer
momentum logo
procuritas logo
storskogen logo
Industrifonden logo
oakley capital logo
startgreen-capital-logo

Allt på en plats

Förstå påverkan

Ett verktyg för portföljbolagen med

1

2

3

Automatisera datainsamling och utvärdera enkelt 

Samla digitalt in all den data ni behöver – internt och från era portföljbolag – automatiska analyser ger insikt och möjliggör informerade beslut. Samla allt på en plats och få tid över till det viktiga. 

Få djupare insikt

Förstå den totala påverkan av er portfölj och identifiera möjligheter och risker. Få insikter som hjälper er att utvecklas i framkant. 

Främja hållbar utveckling i era portföljbolag

Möjliggör för era portföljbolag att följa sin egen utveckling över tid och se dem växa. Mitigera risker och framtidssäkra era investeringar.

funktioner

Därför är vår lösning för hållbara investeringar svårslagen

Informerade beslut

Förstå portföljens påverkan och risk

Bryt ner, filtrera och jämför data med intuitiva dashboards och indikatorer som levererar värdefulla insikter. Ta proaktiva beslut, förebygg risker och upptäck möjligheter före alla andra.

Automatiserad datainsamling

Automatiserad uppföljning är smart tidsanvändning.

Samla in information om era investeringars – eller potentiella investeringars – ESG-arbete och resultat digitalt och effektivt. Worldfavor automatiserar både insamling och analys så att ni kan fokusera er tid där den skapar mest värde. Allt blir enkelt tillgängligt på en plats.

Se portföljen blomstra

En lösning för er och era portföljbolag

När ni ger portföljbolagen tillgång till Worldfavor kan de enkelt följa sina resultat och framsteg, identifiera möjligheter och minimera risker. Hållbarhet betyder framtidssäkrade bolag och avkastning. 

INTERNATIONELLA RAMVERK

Flera ramverk. En plats.

Synkronisera ert arbete med etablerade ramverk och internationella riktlinjer – SFDR, GRI, SDG, GHG och många fler. Självklart kan ni också anpassa efter era egna ramverk och prioriteringar. Allt tillgängligt i Worldfavor Sustainable Investments.

Här för er och er portfölj

  • Genomför hållbara beslut i er portfölj
  • Följ upp utveckling och risk
  • Samla all hållbarhetsinformation på en plats
  • Arbeta i linje med internationella ramverk
  • Dedikerad kontaktperson

”Worldfavor har gjort det möjligt att digitalisera datainsamlingen från våra portföljbolag i utvecklingsländer. Tack vare det har vi kunnat effektivisera vårt arbete och ökat kvalitén på datan. Dessutom uppskattar våra portföljbolag att plattformen är enkel att använda och de nu kan följa sin utveckling över tid.”

CORINNA HORNWALL, ESG & IMPACT, SWEDFUND

Upptäck vår plattform

Sustainability Management
Sustainable Sourcing
Supply Chain Visibility

Nå era hållbarhetsmål utan krångel

Nå era hållbarhetsmål utan krångel med Sustainability Management. Smidigt samarbete internt och med dotterbolag. Automatiserad datainsamling och insikter tillåter er att fatta informerade beslut. 

Läs mer

Lär känna ert leverantörsled

Bygg ett motståndskraftig och hållbart leverantörsled med Sustainable Sourcing. Samla in och analysera leverantörsdata automatiskt och få insikt i er påverkan och risk. Hållbara leverantörsrelationer utvecklas här.

Läs mer

Full insyn i globala leverantörskedjor

Använd Supply Chain Visibility och nå hela vägen fram. Få full insyn i varje del av leverantörskedjan med gemensamt insamlad data. Spåra er påverkan, utvärdera risker och mitigera dem effektivt. 

Läs mer

Se hur plattformen kan hjälpa er